مخاطب محوری در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی

کتاب مخاطب محوری در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی در شش فصل نوشته شده است که در سه فصل اول بعد از بیان کلیات، ماهیت شبکه‌های اجتماعی مجازی و راهبردهای مواجهه با این شبکه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه در فصل چهارم ابعاد و ویژگی‌های سواد رسانه ای و در فصل پنجم پیشگیری از جرایم س ...ادامه مطلب
50,000 تومان


  • توضیحات محصول
  • مشخصات فنی
  • ارسال نظر

کتاب مخاطب محوری در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی در شش فصل نوشته شده است که در سه فصل اول بعد از بیان کلیات، ماهیت شبکه‌های اجتماعی مجازی و راهبردهای مواجهه با این شبکه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه در فصل چهارم ابعاد و ویژگی‌های سواد رسانه ای و در فصل پنجم پیشگیری از جرایم سایبری مورد توجه قرا گرفته است و در نهایت در فصل ششم نقش رویکرد مخاطب محور در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی مجازی و کاهش جرایم سایبری با ارائه مدلی تحلیلی ارزیابی شده است.

لینک دریافت از طاقچه:
https://taaghche.com/book/107459

لینک دریافت از کتابچین:
hhttp://ketabch.in/61092381

امروزه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسـان‌ها شـده و پیدایی راه‌های تازه ارتباط، شبکه‌های بزرگ اطلاعاتی و ارتباطی، زمینه‌سـاز ایجـاد فضاهای اجتماعی جدیدی شده اسـت. در جهان امروز، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیـز نفـوذ آن در زوایای مختلف زندگی بشـری، موجب تحولات بزرگی در مناسـبات حاکم بر جامعه بشـری و انسانی شـده، که از آن به عنوان انقلاب اطلاعات یاد می‌شـود. 

ضرورت عبور از مخاطب منفعل به مخاطب فعال هم ورود ما به عرصه فرهنگ جهانی است که روش های يادگيری ما درباره دنيا نيز در اين فرهنگ به چالش كشيده شده و آموزش معنا و مفهوم ديگری پيدا كرده است. بدين معنا كه ديگر صرف توانايی خواندن و نوشتن كلمات چاپی برای سواد داشتن كافی نيست؛ بلكه افراد بايد توانايی تحليل انتقادی فرهنگ چند رسانه ای را داشته باشند و عقايد خود را بيان كنند. در ایران نه تنها با فقر ادبيات در اين موضوع مواجه هستيم بلكه حتی ضرورت پرداختن به موضوع تبدیل مخاطب منفعل به مخاطب فعال و گزینشگر را جدی نگرفته ايم و به جرات می توان گفت که در ایران همواره رویکرد حاکم بر سیاست گذاری و برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی کشور در این زمینه به سوی فرستنده بوده است. این کتاب سعی دارد رویکرد علمی و دقیقی در ارتباط با رویارویی با شبکه‌های اجتماعی ارائه کند.

بخشی از کتاب مخاطب محوری در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی مجازی

تعریف مفاهیم

- راهبرد: (Strategy) به معنای لغوی، واژه راهبرد (استراتژی) مشتق از کلمه یونانی "استراتگوس"(Strategus) و مرکب از دو لغت "استراتوس"(Stratus) یعنی قشون و "آگاگس"(Agaugus) یعنی راهنما است. راهبرد را می توان فن هدایت توانایی ها و نیروها و تطبیق و هماهنگ ساختن نیروها جهت نیل به هدف های بزرگتر تعریف کرد (روشندل، ۲۳۵:۱۳۷۰).

- فضای مجازی: (Cyberspace) فضای خلق شده توسط رایانه هست و از آن رو مجازی است که در دنیای واقعی محیط مادی و مکانی را اشغال نکرده و در اذهان کاربران در نتیجه تعامل با واسط الکترونیکی به وجود آمده است. (منتظرقائم، ۲۳۱:۱۳۸۴)

- شبکه اجتماعی مجازی: (Virtual Social Network) شبکه های اجتماعی مجازی را این گونه تعریف می کنند: «سرویس های مبتنی بر شبکه که به اشخاص اجازه می دهد تا نخست یک پروفایل عمومی یا نیمه عمومی در سامانه ای مرزبندی شده ایجاد کند. دوم فهرست افرادی را ارائه می کند که علاقمند به برقراری ارتباط هستند و سوم فهرست ارتباطات آنها را با مشترکان دیگر مشخص می کند که طبیعت و نامگذاری این ارتباطات ممکن است در شبکه های مجازی مختلف متفاوت باشد» (Ellison&Boyd, ۲۰۰۷,p.۲۱۱).

- رویکرد مخاطب محور: Audience Oriented رویکردی است با تاکید بر اهمیت و قدرت مخاطب در فرایند ارتباط و نقش فعال او در معناسازی، تعبیر و تفسیر پیام که به دنبال ارتقاء و توانمندی مخاطب است که بتواند قدرت تحلیل او را در ارتباط با پیام بالا برده و نوعی تفکر انتقادی و برخورد منتقدانه با رسانه در مخاطب به وجود آورد (مهدی زاده، ۲۱:۱۳۸۸).

نمایش بیشتر

دکتر علیرضا اکبرزاده
157
چهارم، 1397
21/5 در 14/5 سانتی‌متر - رقعی
- صفحه آرایی و ویراستاری: محمد کمال
978-600-8654-33-9
تولید کننده: نشر سیمای فلقنشر سیمای فلق
امتیاز:

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید:

نام کاربری:
ایمیل: