ورود

عضویت
Search - K2 Improved Search Plugin by Offlajn
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها

سایر کتاب ها (3)

این کتاب در رابطه با علل خودباختگی و ناامیدی در عصر حاضر، بررسی روابط و خدمات ایران و اسلام نسبت به یکدیگر و تاثیرات اسلام بر شکلگیری انقلاب اسلامی ایران می باشد.

مولف: حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمدحسین امامی

ناشر: انتشارات سیمای فلق

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 104

قطع: رقعی

فهرست کتاب
سخن مؤلف
بخش اول: دلایل و عوامل ایجاد کننده سرخوردگی، نا امیدی و خودباختگی.
1. خود فراموشی
2. وادادگی و تسلیم در برابر غرب
3. دشمن داخلی
4. بی‌حوصلگی و راحت‌طلبی
5. اعتماد به بیگانه
6. خودکم‌بینی، یأس و عدم اعتماد به نفس 
7. تسلط کفّار بر مسلمانان
8. هوای نفس و دنیا پرستی
بخش دوم: نقد و بررسی روابط اسلام و ایران و تأثیر آن بر وقوع انقلاب اسلامی
نگاهی به خدمات اسلام به ایران
بخش سوم: جهالت و بی اطلاعی نسبت به تاریخ دینی مذهبی و جایگاه اسلام و مذهب تشیّع در ایران

 

0ریال
تعداد:

این کتاب در رابطه با پیشرفت ها و دستاوردهای بعد از انقلاب به همراه بررسی آسیبها، موانع و مشکلات می باشد.

مولفین: علیرضا عباسی، اکبر سنایی فر

ناشر: انتشارات دارخوین

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 168

قطع: رقعی

فهرست مطالب

مقدمه ............................................................................................ 7
فصل اول : شناخت انقلاب اسلامی
الف) ضرورت شناخت انقلاب اسلامی ................................................................................. 10
ب) مفهوم شناسی انقلاب اسلامی. ...................................................................................... 12
ج) علل شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ........................................................................ 12
د) ارکان اساسی ایجاد و تداوم انقلاب اسلامی...................................................................... 14
ه) ریشه های تاریخی انقلاب اسلامی................................................................................ 16
ه - 1) نهضت تنباکو. ....................................................................................... 16
ه - 2) نهضت مشروطیت ................................................................................ 18
ه - 3) نهضت ملی شدن صنعت نفت .............................................................. 20
ه - 4) نهضت حضرت امام خمینی (ره) .......................................................... 24
و) آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی .................................................................................. 29
و- 1) اهداف و آرمانهای فرهنگی اجتماعی ....................................................... 31
و- 2) اهداف و آرمانهای سیاسی ....................................................................... 31
و- 3) اهداف و آرمان های اقتصادی ................................................................... 32
فصل دوم : دستاوردهای انقلاب اسلامی و مقایسه با دوران پهلوی
الف) دستاوردهای سیاسی . ............................................................................................. 37
الف - 1) وابستگی یا استقلال سیاسی ................................................................. 37
الف- 2) جایگاه و نقش مردم ............................................................................. 41
الف- 3) استبداد یا آزادی.................................................................................... 43
الف- 4) حمایت از رژیم صهیونیستی یا مردم مظلوم فلسطین ............................. 45
انقلاب اسلامی؛ جستاری در دستاوردها، آسیبها و موانع  4
الف- 5) ضدیت با دین و تشیع یا احیای دین و تشیع. ........................................ 46
الف- 6) از دست دادن سرزمین یا حفظ تمامیت ارضی. ...................................... 49
ب) دستاوردهای فرهنگی ............................................................................................... 51
ب- 1) وابستگی یا استقلال فرهنگی ................................................................... 51
ب- 2) خودباختگی یا خودباوری ....................................................................... 53
ب- 3) مقایسۀ وضعیت دانشگاهها و دانشجویان (آموزشعالی) قبل و پس از انقلاب ....... 56
ب- 4) مقایسۀ وضعیت آموزش و پرورش قبل و پس از انقلاب ...................... 58
ب- 5) مقایسۀ وضعیت سوادآموزی قبل و پس از انقلاب ................................ 59
ب- 6) مقایسۀ وضعیت تولید علم قبل و پس از انقلاب. .................................. 61
ب- 7) مقایسۀ وضعیت مطبوعات، نشریات، کتب و احزاب قبل و پس از انقلاب........ 63
ب- 8) مقایسۀ وضعیت برخورد با مواد مخدر قبل و پس از انقلاب ................. 65
ب- 9) مقایسۀ وضعیت ناهنجاریهای اجتماعی قبل و پس از انقلاب. ............. 66
ج) دستاوردهای اقتصادی .............................................................................................. 70
ج- 1) وابستگی یا استقلال اقتصادی ................................................................... 70
ج- 2) بررسی وضعیت خدمات در زمینۀ آب، برق، گاز و مخابرات قبل وپس از انقلاب ..... 72
ج- 3) مقایسۀ خدمات در زمینۀ بهداشت و درمان قبل و پس از انقلاب ........... 79
ج- 4) مقایسۀ وضعیت کشاورزی و دامپروری قبل و پس از انقلاب ................ 82
ج- 5) مقایسۀ وضعیت حمل و نقل قبل و پس از انقلاب ................................ 85
ج- 6) مقایسۀ وضعیت صنایع نوین قبل و پس از انقلاب................................. 87
ج- 7) مقایسۀ وضعیت صنعت و معدن قبل و پس از انقلاب ........................... 94
ج- 8) مقایسۀ وضعیت فاصلۀ طبقاتی و معیشت مردم قبل و پس از انقلاب ..... 98
د) دستاوردهای نظامی ................................................................................................ 101
د- 1) وابستگی نظامی رژیم پهلوی ................................................................... 101
1) راهبرد نظامی امنیتی ................................................................. 101 - د- 1
2) تجهیزات نظامی و نیروی انسانی متخصص ............................... 103 - د- 1
د- 2) استقلال نظامی در جمهوری اسلامی ....................................................... 105
1) راهبرد نظامی امنیتی ................................................................. 105 - د- 2
2) تجهیزات نظامی و نیروی انسانی متخصص ............................... 108 - د- 2
5  مقدمه
فصل سوم : آسیب شناسی و موانع انقلاب اسلامی
الف) ضرورت و اهمیت آسیب شناسی انقلاب اسلامی . ............................................................ 112
ب) مفهوم آسیب شناسی ............................................................................................... 113
ج) تقسیم بندی آسیبها . ................................................................................................. 114
ج- 1) آسیب های درونی ................................................................................. 115
1) ارتجاع . ................................................................................... 115 - ج- 1
2) مفاسد و مشکلات اقتصادی . ................................................... 116 - ج- 1
3) اختلاف و تفرقه ....................................................................... 118 - ج- 1
4) غرب زدگی ............................................................................ 118 - ج- 1
5) انحراف خواص ....................................................................... 119 - ج- 1
6) بدبینی و سوء ظن .................................................................... 120 - ج- 1
7) نداشتن بصیرت........................................................................ 121 - ج- 1
8) آسیبهای اجتماعی ................................................................ 123 - ج- 1
9) ترویج فرهنگ تسلیم پذیری .................................................... 125 - ج- 1
ج- 2) آسیبهای خارجی ................................................................................ 126
1) تجزیه طلبی قومی. ................................................................... 127 - ج- 2
2-) تروریسم ............................................................................... 128 - ج- 2
3) کودتا ....................................................................................... 128 - ج- 2
4) تهاجم نظامی آمریکا ................................................................ 128 - ج- 2
5) محاصرة اقتصادی ................................................................... 129 - ج- 2
6) جنگ تحمیلی .......................................................................... 130 - ج- 2
7) تهاجم فرهنگی. .......................................................................... 131 - ج 2
8) جنگ روانی . ........................................................................... 133 - ج- 2
9) نفوذ. ........................................................................................ 134 - ج- 2
10 ) انقلاب رنگی ...................................................................... 135 - ج- 2
د) راه های برون رفت از مشکلات، موانع و آسیب ها ............................................................. 138
د- 1) نگاه مسئولانه به توانمندی های داخلی. .................................................... 138
د- 2) مدیریت جهادی و انقلابی ....................................................................... 140
د- 3) مطالبه گری ............................................................................................. 141
د- 4) تبعیت از ولایت فقیه .............................................................................. 143
انقلاب اسلامی؛ جستاری در دستاوردها، آسیبها و موانع
د- 5) مشارکت هوشمندانه در انتخابات ............................................................ 143
د- 6) مدیریت افکار عمومی ............................................................................. 144
د- 7) استقامت و پایداری . ................................................................................ 146
ه ) پاسخ به چهار نکته کلیدی ....................................................................................... 147
ه- 1) انواع رویکردها در رابطه با بررسی پدیده های سیاسی اجتماعی ............ 148
ه- 2) میزان کارآمدی نظام و نیل به اهداف انقلاب اسلامی ............................. 149
ه- 3) فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی. ..................................................... 155
ه- 4) میزان انطباق نظریۀ چرخشی انقلاب ها با انقلاب اسلامی .................... 158
فهرست منابع . .................................................................................................. 163

0ریال
تعداد:

این کتاب به دستان پرتوان استاد دکتر سید محمدفاتح نطنزی به رشته تحریر درآمده و سرمشق و راهنمای خوبی برای علاقه مندان به خط نستعلیق شکسته می باشد.

هنرمند خطاط: استاد سیدمحمدفاتح نطنزی

ناشر: انتشارات سیمای فلق

سال انتشار: 1399

تعداد صفحات: 94

قطع: 32 در 16

1,000,000ریال
تعداد:

تماس با ما

اصفهان، قائمیه، نبش کوچه 37

03137800803 - 09131649893 - 09131036850

03137800803

 

 آپاراتسروشتلگرامinsta1