ورود

عضویت
محصولی در سبد خرید وجود ندارد

سایر کتاب ها (4)

این کتاب در رابطه با علل خودباختگی و ناامیدی در عصر حاضر، بررسی روابط و خدمات ایران و اسلام نسبت به یکدیگر و تاثیرات اسلام بر شکلگیری انقلاب اسلامی ایران می باشد.

مولف: حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمدحسین امامی

ناشر: انتشارات سیمای فلق

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 104

قطع: رقعی

فهرست کتاب
سخن مؤلف
بخش اول: دلایل و عوامل ایجاد کننده سرخوردگی، نا امیدی و خودباختگی.
1. خود فراموشی
2. وادادگی و تسلیم در برابر غرب
3. دشمن داخلی
4. بی‌حوصلگی و راحت‌طلبی
5. اعتماد به بیگانه
6. خودکم‌بینی، یأس و عدم اعتماد به نفس 
7. تسلط کفّار بر مسلمانان
8. هوای نفس و دنیا پرستی
بخش دوم: نقد و بررسی روابط اسلام و ایران و تأثیر آن بر وقوع انقلاب اسلامی
نگاهی به خدمات اسلام به ایران
بخش سوم: جهالت و بی اطلاعی نسبت به تاریخ دینی مذهبی و جایگاه اسلام و مذهب تشیّع در ایران

 

0ریال
تعداد:

این کتاب در رابطه با پیشرفت ها و دستاوردهای بعد از انقلاب به همراه بررسی آسیبها، موانع و مشکلات می باشد.

مولفین: علیرضا عباسی، اکبر سنایی فر

ناشر: انتشارات دارخوین

سال انتشار: 1397

تعداد صفحات: 168

قطع: رقعی

فهرست مطالب

مقدمه ............................................................................................ 7
فصل اول : شناخت انقلاب اسلامی
الف) ضرورت شناخت انقلاب اسلامی ................................................................................. 10
ب) مفهوم شناسی انقلاب اسلامی. ...................................................................................... 12
ج) علل شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ........................................................................ 12
د) ارکان اساسی ایجاد و تداوم انقلاب اسلامی...................................................................... 14
ه) ریشه های تاریخی انقلاب اسلامی................................................................................ 16
ه - 1) نهضت تنباکو. ....................................................................................... 16
ه - 2) نهضت مشروطیت ................................................................................ 18
ه - 3) نهضت ملی شدن صنعت نفت .............................................................. 20
ه - 4) نهضت حضرت امام خمینی (ره) .......................................................... 24
و) آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی .................................................................................. 29
و- 1) اهداف و آرمانهای فرهنگی اجتماعی ....................................................... 31
و- 2) اهداف و آرمانهای سیاسی ....................................................................... 31
و- 3) اهداف و آرمان های اقتصادی ................................................................... 32
فصل دوم : دستاوردهای انقلاب اسلامی و مقایسه با دوران پهلوی
الف) دستاوردهای سیاسی . ............................................................................................. 37
الف - 1) وابستگی یا استقلال سیاسی ................................................................. 37
الف- 2) جایگاه و نقش مردم ............................................................................. 41
الف- 3) استبداد یا آزادی.................................................................................... 43
الف- 4) حمایت از رژیم صهیونیستی یا مردم مظلوم فلسطین ............................. 45
انقلاب اسلامی؛ جستاری در دستاوردها، آسیبها و موانع  4
الف- 5) ضدیت با دین و تشیع یا احیای دین و تشیع. ........................................ 46
الف- 6) از دست دادن سرزمین یا حفظ تمامیت ارضی. ...................................... 49
ب) دستاوردهای فرهنگی ............................................................................................... 51
ب- 1) وابستگی یا استقلال فرهنگی ................................................................... 51
ب- 2) خودباختگی یا خودباوری ....................................................................... 53
ب- 3) مقایسۀ وضعیت دانشگاهها و دانشجویان (آموزشعالی) قبل و پس از انقلاب ....... 56
ب- 4) مقایسۀ وضعیت آموزش و پرورش قبل و پس از انقلاب ...................... 58
ب- 5) مقایسۀ وضعیت سوادآموزی قبل و پس از انقلاب ................................ 59
ب- 6) مقایسۀ وضعیت تولید علم قبل و پس از انقلاب. .................................. 61
ب- 7) مقایسۀ وضعیت مطبوعات، نشریات، کتب و احزاب قبل و پس از انقلاب........ 63
ب- 8) مقایسۀ وضعیت برخورد با مواد مخدر قبل و پس از انقلاب ................. 65
ب- 9) مقایسۀ وضعیت ناهنجاریهای اجتماعی قبل و پس از انقلاب. ............. 66
ج) دستاوردهای اقتصادی .............................................................................................. 70
ج- 1) وابستگی یا استقلال اقتصادی ................................................................... 70
ج- 2) بررسی وضعیت خدمات در زمینۀ آب، برق، گاز و مخابرات قبل وپس از انقلاب ..... 72
ج- 3) مقایسۀ خدمات در زمینۀ بهداشت و درمان قبل و پس از انقلاب ........... 79
ج- 4) مقایسۀ وضعیت کشاورزی و دامپروری قبل و پس از انقلاب ................ 82
ج- 5) مقایسۀ وضعیت حمل و نقل قبل و پس از انقلاب ................................ 85
ج- 6) مقایسۀ وضعیت صنایع نوین قبل و پس از انقلاب................................. 87
ج- 7) مقایسۀ وضعیت صنعت و معدن قبل و پس از انقلاب ........................... 94
ج- 8) مقایسۀ وضعیت فاصلۀ طبقاتی و معیشت مردم قبل و پس از انقلاب ..... 98
د) دستاوردهای نظامی ................................................................................................ 101
د- 1) وابستگی نظامی رژیم پهلوی ................................................................... 101
1) راهبرد نظامی امنیتی ................................................................. 101 - د- 1
2) تجهیزات نظامی و نیروی انسانی متخصص ............................... 103 - د- 1
د- 2) استقلال نظامی در جمهوری اسلامی ....................................................... 105
1) راهبرد نظامی امنیتی ................................................................. 105 - د- 2
2) تجهیزات نظامی و نیروی انسانی متخصص ............................... 108 - د- 2
5  مقدمه
فصل سوم : آسیب شناسی و موانع انقلاب اسلامی
الف) ضرورت و اهمیت آسیب شناسی انقلاب اسلامی . ............................................................ 112
ب) مفهوم آسیب شناسی ............................................................................................... 113
ج) تقسیم بندی آسیبها . ................................................................................................. 114
ج- 1) آسیب های درونی ................................................................................. 115
1) ارتجاع . ................................................................................... 115 - ج- 1
2) مفاسد و مشکلات اقتصادی . ................................................... 116 - ج- 1
3) اختلاف و تفرقه ....................................................................... 118 - ج- 1
4) غرب زدگی ............................................................................ 118 - ج- 1
5) انحراف خواص ....................................................................... 119 - ج- 1
6) بدبینی و سوء ظن .................................................................... 120 - ج- 1
7) نداشتن بصیرت........................................................................ 121 - ج- 1
8) آسیبهای اجتماعی ................................................................ 123 - ج- 1
9) ترویج فرهنگ تسلیم پذیری .................................................... 125 - ج- 1
ج- 2) آسیبهای خارجی ................................................................................ 126
1) تجزیه طلبی قومی. ................................................................... 127 - ج- 2
2-) تروریسم ............................................................................... 128 - ج- 2
3) کودتا ....................................................................................... 128 - ج- 2
4) تهاجم نظامی آمریکا ................................................................ 128 - ج- 2
5) محاصرة اقتصادی ................................................................... 129 - ج- 2
6) جنگ تحمیلی .......................................................................... 130 - ج- 2
7) تهاجم فرهنگی. .......................................................................... 131 - ج 2
8) جنگ روانی . ........................................................................... 133 - ج- 2
9) نفوذ. ........................................................................................ 134 - ج- 2
10 ) انقلاب رنگی ...................................................................... 135 - ج- 2
د) راه های برون رفت از مشکلات، موانع و آسیب ها ............................................................. 138
د- 1) نگاه مسئولانه به توانمندی های داخلی. .................................................... 138
د- 2) مدیریت جهادی و انقلابی ....................................................................... 140
د- 3) مطالبه گری ............................................................................................. 141
د- 4) تبعیت از ولایت فقیه .............................................................................. 143
انقلاب اسلامی؛ جستاری در دستاوردها، آسیبها و موانع
د- 5) مشارکت هوشمندانه در انتخابات ............................................................ 143
د- 6) مدیریت افکار عمومی ............................................................................. 144
د- 7) استقامت و پایداری . ................................................................................ 146
ه ) پاسخ به چهار نکته کلیدی ....................................................................................... 147
ه- 1) انواع رویکردها در رابطه با بررسی پدیده های سیاسی اجتماعی ............ 148
ه- 2) میزان کارآمدی نظام و نیل به اهداف انقلاب اسلامی ............................. 149
ه- 3) فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی. ..................................................... 155
ه- 4) میزان انطباق نظریۀ چرخشی انقلاب ها با انقلاب اسلامی .................... 158
فهرست منابع . .................................................................................................. 163

0ریال
تعداد:

این کتاب به دستان پرتوان استاد دکتر سید محمدفاتح نطنزی به رشته تحریر درآمده و سرمشق و راهنمای خوبی برای علاقه مندان به خط نستعلیق شکسته می باشد.

هنرمند خطاط: استاد سیدمحمدفاتح نطنزی

ناشر: انتشارات سیمای فلق

سال انتشار: 1399

تعداد صفحات: 94

قطع: 32 در 16

1,000,000ریال
تعداد:

کتاب حاضر کتابی پیرامون دروغسنجی با استفاده از مولفه های فیزیولوژیک می باشد که به قلم جواد جلوانی به رشته تحریر درآمده است.

 

بخشی از متن کتاب را با هم می‌خوانیم:

یافتن روش‌هایی برای تعیین راستگویی و کشف دروغ از قرن‌ها پیش مورد توجه بشر بوده است. با پیشرفت و سازماندهی بیشتر علوم، و پیشرفت ابزار و روش تحقیق، دانشمندان توانسته اند با روش های علمی به مطالعه و تحقیق در این موضوع همّت گمارند و هم اکنون روش‌های متعددی جهت این امر معرفی شده است که به عنوان محصول تجاری، در بسیاری از کشورهای دنیا به مرحله تولید رسیده است و هرچند هنوز ابهاماتی در اعتبار این دستگاه ها و روش ها از سوی افکار عمومی و محافل قانونی وجود دارد، لیکن تولیدکنندگان و آزمایشگران این دستگاه ها گزارش از درصد بالای عملکرد صحیح آن ها، علی الخصوص در روش های نوین مغزی، می دهند. این روش‌ها که هرکدام مبتنی بر یک یا چند مورد از واکنش‌های فیزیولوژیک بدن در لحظه دروغگویی است همچنان از پروژه‌های مفتوح جهان بوده و سیستم‌های امنیتی- نظامی و مراکز پژوهشی به دنبال ساخت و ارتقاء این روش‌ها هستند.

 

 

نویسنده تعداد صفحات نوبت چاپ ناشر
جواد جلوانی 198 اول، 1400 سیمای فلق
1,300,000ریال
تعداد:

تماس با ما

اصفهان، قائمیه، نبش کوچه 37

03137800803 - 09131649893 - 09131036850

03137800803

 

 آپاراتسروشتلگرامinsta1