لینک کوتاه

لوگوی انتشارات سیمای فلق

 

انتشارات سیمای فلق در سال 1395 و با شماره پروانه 13058 تأسیس گردید.

تمرکز این انتشارات بر نشر کتب تخصصی سواد رسانه ای می باشد.

در صورت نیاز به اخذ مجوز کتاب چاپی، دیجیتال یا صوتی یا انجام کارهای طراحی، صفحه آرایی و چاپ کتاب با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

مدیران: حامد کمال - محمد کمال

تلفن های تماس: 09131036850 - 09131649893

 

صفحه اختصاصی انتشارات در سایت های آنلاین فروش کتاب: