لینک کوتاه

نمایشگاه قرآن کریم امسال در ماه مبارک رمضان و در سالن نمایشگاه های پل شهرستان اصفهان برگزار گردید.

در این نمایشگاه موسسه فرهنگی فلق رایانه نیز با طراحی بیش از 60 تابلوی قرآنی به صورت تخته شاسی جهت معرفی بازی ها و اپلیکیشن های قرآنی و آیات کاربردی قرآن کریم حضور داشت و غرفه ای نیز جهت اجرا و معرفی بازی های قرآنی برپا نمود.
علاقه مندان زیادی از کودکان و نوجوانان به همراه والدین خود حضور داشتند و از نزدیک با بازی های قرآنی و مناسب آشنا شدند.
هدف از برپایی این غرفه ها آشنایی والدین و نوجوانان با محتوای مفید و مفرح و همراهی والدین با فرزندان در بحث بازی هاست.