ورود

عضویت
Search - K2 Improved Search Plugin by Offlajn
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
مکان شما:صفحه اصلی»نماز»مطالب خواندنی»عرفان سجده - بخش 3

عرفان سجده - بخش 3

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

عدد 19 در سوره مبارکه علق

اولین سوره ای که بر قلب مبارک پیامبر(ص)نازل شد سوره ی علق می باشد  در روز 27 رجب(مبعث)که 27=جایگاه عددی سجده.درواقع از جهت ترتیب نزول،یک است که عددابجدیک=30 پس 30 جزء قرآن را دربردارد و جانِ آن سجده واجب است که

سوره به سجده ی واجب ختم می شود (به آیه 19 و نوزده=72=سجده). اولین سوره نازل شده برقلب مبارک پیامبر(ص)با سجده واجب شروع می شود.و همانطور که قبلا ذکر شد جایگاه عددی اول= 19 است که خداوند متعال کثرت را از نام مبارک واحد=19 خود،ظهور داد و همچنین19=حروف بسم الله الرحمن الرحیم و حروف اسامی مبارک پنج تن(ص)است. پس همه ی سوره های قرآن در باطنِ اول است. از جهت ترتیب نوشتاری سوره 96 است(96= عدد ابجد نام مبارک الله جل جلاله) و از آخر به اول قرآن سوره ی نوزدهم می شود و در جزء 30 واقع است. جالب اینکه شامل 72 کلمه و 19 آیه است. بنابراین پروردگار عالم اولین سوره ای که بر قلب مبارک پیامبر(ص) نازل کرد از باب 19 بود(در جانِ سجده) ؛ نوزده هم به حروف{به عددابجد سجده(چون سجده ی واجب دارد)که سجده=72=نوزده و بلوغ نوزده به قرار گرفتن در جایگاهش به عدد 72 یعنی سجده است} و هم به عدد 19{که 19 آیه دارد و از آخر به اول قرآن سوره 19 است که بلوغ کامل 9 است چراکه جایگاه عددی نُه=19}

عدد19 در سوره مبارکه انفطار

این سوره شامل 19 آیه است. از جهت ترتیب نوشتاری قرآن وترتیب نزول، سوره 82 است و در ابتدای حزب 2 جزء30 قرار دارد. 82=عدد ابجد امام، و فطرت، امامِ وجودِ هر انسانی است که آن هم در بلوغ 9 وسیرباطن19 به ما متجلی شده است. 

عدد 19 درسوره مبارکه اعلا

این سوره مبارکه شامل 19 آیه است. از جهت ترتیب نوشتاری قرآن کریم سوره 87 و از جهت ترتیب نزول سوره 80 است و در ابتدای حزب 3 جزء30 قراردارد. خداوند متعال از اسم اعلای خودش، امیر المؤمنین را علی(ع)نام نهاد. پس این سوره نیز با داشتن 19 آیه مبارکه در جانِ ولایت است به بلوغ 9 وسجده (نه=19 و نوزده=72=سجده). جالب اینکه این سوره شامل 72 کلمه است.عروج همه ی انسانها از عالم سفل دنیا به عالم اعلا (از عالم دنیا به قرب الهی؛یخرجهم من الظلمات الی النور)ازباطن 19است.

عدد 19 در سوره مبارکه فیل

این سوره از جهت ترتیب نزول بر قلب مبارک پیامبر(ص) سوره 19 است و از جهت ترتیب نوشتاری قرآن کریم سوره 105(=عدد ابجد کهف)است. سالی که جسم مبارک پیامبر(ص)متولد شد سال عام الفیل نام دارد که خداوند متعال با کوچک ترین پرنده ها(ابابیل)،فیل های بزرگ لشکر ابرهه را نابود کرد و اینچنین خود،خانه کعبه را حفظ فرمود.« ابابیل=46=ولی» : الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور ، بنابراین هر کس زیر پرچم حدودالله باشد، خداوند خودش حفاظتش می فرماید{به عدد 19 جمع حروف اسامی مبارک پنج تن(ص)که کهف حصین هستند(105=کهف)}درسال عام الفیل پناهگاه همه عالمیان متولدشد(رحمه للعالمین).

عدد 19 در سوره مبارکه مدّثر

در آیه 30  این سوره عدد 19 آمده است و آن تعداد خزانه داران جهنم است (به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم)که جهنمیان در دنیااعمالشان به طهارت نرسیدحال به جزای اعمالشان می رسند(خدا داند که پاک می شوند یانه؟!) "علیها تسعة عشر"(30) و 30=عدد ابجد یک،پس باطن کلّ قرآن را در جانِ19 تفسیر می فرمایند. و بقول معصوم(ص)قرآن مضربی از 19 است (در تمام آیاتش).

نه در سوره مبارکه بلد 

نودمین سوره مبارکه قرآن بلد است و شهر مکه را بلد می گویند. درحقیقت جان همه مخلوقات ،فطرت خدایی است و خانه خانه ی قلب است که خانه خداست و هر کس آنجا مشرف شود نماز وروزه اش کامل است زیرا آنجا وطن اصلی همه انسانهاست . پس درواقع بلدِ همه است . جالب اینکه این سوره 19 آیه دارد که برابر با جایگاه عددی کلمه( نه) بود و جایگاه عددی نوزده به حروف 72 یعنی سجده است ،پس زمانی به بلد عمل می شود که اطاعت محض و سجده واقعی بنده برای خدا باشد. 

سوره مبارکه (ق) در جان بلوغ نه

تا این درس مطالب زیادی درباره نه بیان شد که فکر می کنم جامع تمام کلمات،این سوره است. یکی از اسماء قرآن کریم ،قاف است و ولایت چهارده معصوم(ص) هم قاف است. حرف (ق) به عددابجد 100و جایگاه عددی 19 است. که 19=جایگاه عددی نُه یعنی بلوغ قله معارف و تمام اسرار و کتاب مبین و بالاترین معجزه ی خالق هستی قرآن است و وجود اهل بیت(ص). پس (ق) یعنی نگهدارنده و حافظ دین و تمام حد و ثغور اوامر خداوند کریم است و (ق) به منزله ریشه ی کلمه تقوی است و خداوند کریم در آیه2سوره مبارکه بقره می فرماید:"ذالک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین" در کتاب آسمانی قرآن شکی نیست ،یقینا متقین را هدایت می کند.

سوره مبارکه (ق) به ترتیب نوشتاری پنجاهمین سوره است که 50=عددابجد(ن) به جایگاه عددی 14 . حال ببینید که بدون (ق) هیچکس به هدایت کامل نمی رسد!

در این سوره مبارکه 57 بار حرف (ق) آمده است که درواقع 3تا 19تا می شود. در قرآن کریم خداوند انسان را کلمه ی خود می فرماید . کلمه یعنی کل و همه چراکه عدد ابجد کلمه=95 می شود که برابر است با 5تا 19 تا. حال خودتان خوب بسنجید که مرتبه انسان کجاست ؟! 95 برابر عدد ابجدکلمه (صاد) است وعدد ابجد حرف (ص) =90 می باشد که چشمه زلال حیات طیبه در عالم عرشی است. امیدوارم بتوانیم با (ق)ِ تقوی به مقام کلم الطیب یرفع درجه برسیم. انشاءالله

عدد نه در سوره مبارکه کهف

در کتاب لهوف آمده است که کاروان اسیران کربلا به سمت دمشق وحتی در دربار یزید ملعون صدای قرآن را از لبان مبارک سر امام حسین(ع) شنیدند. که فرموده اند آیاتی از سوره مبارکه کهف بوده است.

کهف ظاهرا یعنی پناهگاه ،جایگاه امن. و یکی از القاب مبارک امام حسین(ع) {در صلوات هر روز ماه شعبان که از حضرت زین العابدین(ع)نقل شده است}"الکهف الحصین و غیاث المضطر المستکین" است. آن پناهگاهی که هرگز امنیت خود را از دست نمی دهد و آن فریادرس فریادخواهان است.

سوره مبارکه کهف ازنظر ترتیب نوشتاری قرآن کریم سوره هجدهم(9=8+1 و18=2×9 ) است،در جزء15. قرآن کریم در این سوره مبارکه در آیه 19 به کلمه "یتلطف" به نصف می رسد(هم درآیات و هم در تعداد کلمات). چند نکته قابل ذکر است : جزء 15 خود نیمه ی قرآن است(از نظر اجزاء)چون قرآن 30 جزء است. عدد ابجد کلمه کهف=105 می شود که 5+0+1=6 و جایگاه عددیش 33 می شود که 3+3=6 است و 33برابر با سن بهشتیان و جایگاه عددی نام مبارک زهرا(س) و نام مبارک زینب(س) است. در جزء 15 است که 5+1=6 می شود و 15 =جایگاه عددی حرف (س) به عدد ابجد 60. و می دانیم که سین قلب قرآن است. پس حقیقت زیبای این نام مبارک رسیدن امنیت قلب هر مؤمن به کلمه  لطف خداوند متعال است؛در آیه 19 ، و عدد19 همانطور که ذکر شد برابر جایگاه عددی نُه است. پس درواقع چه کسی به لطف خداوند در پناه کهف حصین خداوند قرار می گیرد؟کسی که در عمل و ایمان به بلوغ 9 برسد.یعنی به حقیقت اطاعت واقعی و ساجد شدن به پروردگارعالم(نوزده=72=سجده).

حال ببینید که در این سوره ی مبارکه خداوند متعال احوال اصحاب کهف را بیان می فرماید که در زمان پادشاه ظالم و کافر دقیانوس این عزیزان پیامبر خود حضرت مسیح(ع)را شناختند و به پروردگار واحد ایمان راسخ آوردند درحالیکه آن جمع همه از نظر مالی و مقامی تمکن کافی داشتند. اما در فهم و کمال عقل ایمان به بلوغ کامل عمل رسیدند و در پناه خداوند و توکل کامل، به آخرت و کتاب آسمانیشان ایمان آوردند. در غار(کهف) پنهان شدند ،پس خداوند کریم آنها را پذیرفت و به پناه امن خود جایگاهشان داد.

وبه عدد 309 سال درحال مرگی که بصورت خواب برایشان غالب بود پذیرایی فرمود. درآن حال درصورتیکه بدن های مبارکشان هر روز در معرض نور آفتاب از مشرق تا مغرب قرار می گرفت بوسیله ملائک از پهلو به پهلویی می شدند ورزقا حسنا نصیبشان می شد به طوری که بعد از309 سال که از خواب بیدار شدند سالم بودندحتی لباسهایشان هم سالم مانده بود.

خداوند کریم عدد سالهای خواب آنها را رمز بلوغ ایمانشان و احیا و ماندگاریشان قرار داد الی یوم القیامت. 300=عدد ابجد حرف(ش)که صفتش افشاکردن است و عدد9 بلوغ وجودشان از نظر ظاهر وباطن است،ازطرفی نُه=19 و نوزده=72=سجده می شود که آنها در سجده اول،309 سال ماندند و بعد از برخاستن و افشای ایمانشان و پیروزی حق بر باطل عملشان، به سجده دوم رفتند که نزد خدا بمانند وجاودانه شدند و در بهترین مقامات آخرتی پذیرایی شوند.پس به دو سجده به بلوغ 9 و 9 رسیدندکه 9+9=18می شود که 9=8+1 و این سوره از نظر ترتیب نوشتاری،سوره هجدهم قرآن است.

حال عدد ابجد سیصدُنه به حروف 219 می شود یعنی در دو عالم به حقیقت 19 رسیدند.

جایگاه عددی سیصدُ نه =66 برابر با جایگاه عددی چهارده می باشد که تمام گنج 4روی 10 و گنج عشر است. و 66 = عدد ابجد الله جل جلاله. که از تمام این معانی محبت خدا را می بینیم و تمام آیات نشانه های اوست وراه قرب به خود را باز می کند.

ولایت امام حسن(ع) در حقیقت 9 

اگر خاطرتان باشد ولایت نه،باطنِ ده بود یعنی عدد ابجد کلمه ده= 9 می شود و عدد ابجد کلمه نه =55 که 5+5=10 می شود،پس 9روی 10 می شود 19 که برابراسم مبارک واحد است و درجمع عددی 10 می شود(10=9+1). حال امام حسین(ع) خود گنج 9روی 10 است(یعنی19) زیرا 9 ذریه در بطن اوست که با یک وجود مقدس خودش می شود 10(10=9+1). درواقع خود حامل 9 ذریه معصوم(ص) است. توجه فرمایید!تکلیف آقا خیلی سخت و محموله ی ایشان بار گرانی است که باید سالم به سرمنزل هستی تا الی یوم القیامت برسد وبماند.

نکته: امام حسن(ع) گنج ده است. اولا ایشان سید الاسباط پیامبر(ص) و امیر المؤمنین(ع)و فاطمه زهرا(س)است و لقب مبارک ابا محمد نیز دارد (ابا به معنی زینت است، ایشان زینت و سبز کننده تمام رسالت پیامبر(ص) است). ثانیا ایشان امام دوم شیعیان است که عدد ابجد دو=10 می باشد که تمام سرّالاسرارگنج بوجود ایشان سبز و ظهور آن به زیباترین وجه؛حسن می شود یعنی به نیکوترین وجه،ظهورش را بدون ذره ای نقص الی یوم القیامت متجلی ساخت. ثالثا ایشان معصوم چهارم است و همان چهارچوب گنج الهی که خداوند کریم به احسن تقویم ظهور داد و گنج 4روی 10 و کل ولایت که همه به حسن ظهور داده شده و بوجود نازنین وصی الحسن (عج)کل زیباییها ظاهر می شود. عدد ولایی و معصومیت امام حسن(ع)6 می شود(6=4+2)و 6= (و) می باشد که تمام عالم خلقت از عالم اسرار و کنز الهی به دنیا روی حرف (و) و دوباره بازگشت همه انسانها به خداوند می باشد که "انا لله وانا الیه راجعون" این وصل ،حسن(ع) است به عدد 6 که خداوند کریم تمام دنیا را در 6 روز خلق فرمود(آیه 4 سوره مبارکه حدید:"فی ستة ایام" ).

نکته مهم !چرا عدد 10 روز عید قربان(در دهه ذیحجه) روزی است که روزه گرفتن حرام است!؟درواقع روز قربانی کردن است،پس کسی که قربانی شد در مجرای حسن قرار می گیرد و دیگر برای او روزه ای نیست،زنده ی عالم آخرت دیگر روزه ندارد! پس عدد10 بلوغ نُه بود که متولد شده است. امام حسن(ع)کریم اهل بیت و امام افطارکنندگان است(کتاب منتهی الامال،زندگی امام حسن(ع)). همینطور است برای روز عید فطر که روزه در آن حرام است.

همانطورکه قبلا ذکر شدزُبر نام مبارک امام حسین(ع)128 می شود یعنی نگهدارنده تمام گنج 28 حرف(و اعداد آن) که کلّ حروف قرآن است و بینه نام مبارک ایشان 118 می شود که برابر عدد ابجد نام مبارک حسن(ع) است یعنی بینه وجود مقدس حسین(ع)( که خودش هم حسن است) باز هم حسن(ع) می شود . خوب دقت فرمایید!والله اعلم

امام حسن(ع) و امام حسین(ع)حدود 7 سال با جد بزرگوارشان زندگی کردند به عدد ابجد سبع=132 که برابر عدد ابجد نام مبارک محمّد(ص)است و حقیقت وباطن 7 . وحدود 30 سال به عدد گنج حرف(ل)؛مجرای توحید، با پدر بزرگوارشان زندگی کردند که ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) حقیقت گنج 30 است. وبعد از پدر بزگوارشان،امام حسن(ع)10 سال به عدد عشر ولایت کردند که ایشان باطن عاشورا را برای ظهور در کربلا به پا کرده است و سن مبارکش 47 سال است که 47برابر با جایگاه عددی نام مبارک حسین(ع) است.

و امام حسین(ع) هم ولایتشان بعد از برادربزرگوارش 10 سال است(امام عاشورائیان) که سن مبارکش 57 سال می شود.عدد 57 برابر است با 3 تا 19 تا که وجود مقدسش امام سوم است. و ایشان بالاترین مقام شهادت را به بلوغ 9 شهادت نشان دادند زیرا : 1- ایشان مقام سید الشهدایی را گرفتند  2-مقام ثاراللهی راگرفتند. عدد ابجد شهید=319 که 13=9+1+3 و 13=جایگاه عددی حرف(م)به عددابجد40،چون شهید به حقیقت طهارت نائل می شود پس اربعین (40)باطن شهادت اوست. 3- عدد300=(ش) که صفت افشاکنندگی دارد بنابراین 319 یعنی افشاکننده ی گنج 19 و نوزده=72=سجده است. که امام سر به سجده گذاشت و برنداشت تا سر از بدن مبارکش جدا کردند و بر سر نیزه قراردادند(نیزه=72=سجده). درضمن اینکه جمع ارقام 72 برابر 9 می شود(9=2+7)که امام حسین(ع) که خود صاحب و حامل 9 بود،آخرین عمل عبادی ایشان هم به بلوغ نُهِ سجده است و شهادتش نیز در سجده است، بنابراین حضرت باطن 19 را به حروف وعدد در سجده و شهادت،به طورکامل در بلوغ 9 ظهور وجلوه دادند. و اگر ارقام 72 را درهم ضرب کنیم 14 می شودکه ایشان تمام گنج را به تمام قامت به زمین قتلگاه در کربلا و روز عاشورا به زمین گذاشت و این بلوغ نتیجه اش این شد که در شهادت آقا فقط وفقط انسان مؤمن پشت سر امام معصومش از عین نجاست حیوانی به کمال طهارت انسانی نائل می شود که خداوند تبارک وتعالی به او مقام تولد را می دهد و می فرماید: "ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون" حساب نکنید کسانی که در راه خدا کشته شده اند مرده اند بلکه زنده اند(احیا شده اند) و نزد پروردگارشان روزی می خورند.

امیدوارم خوب متوجه شده باشید. بدن مبارک امام حسین(ع) غسل وکفن نمی خواست و نه نماز میت،چون او زنده است. البته باید متذکر شوم که وجود معصومین(ص) در همه حال تطهیرند واحتیاج به طهارت ندارند اما ایشان این راه را برای ما گنهکاران باز کرد و در عمر کوتاه ما بهترین راه برای رسیدن به عالم قرب وکمال طهارت انسان شدن را در قربانگاه(قلب به میم)قرارداد. پس این شهادت به عدد 9 بلوغ حیات را به ما می رساند نه مرگ(مردن ومیته شدن)،یعنی تولد و زنده شدن واقعی است .

امام حسین(ع) به بلوغ عدد نُه و باطن 19،سرّ وراثت تمام انبیاء و اولیاء، صدیقین،شهدا و ائمه معصومین(ص) را به عرصه ی جایگاه و ذیقعد انسانیت جایگزین فرمودند.

نکته: یکی از زیباییهای خلقت این است که پروردگار عالم به طور فطری همه انسانها را در باطن طهارت خلق کرد و منت گذاشت و فرمود:"انی نفخت فیه من روحی" این است و جز این نیست که از روح خودم در انسان دمیدم و انسان برگزیده شدتا خلیفه الله باشد و توفیق قرب الی الله پیدا کند و عبادت خداوند مهربان را انجام دهد و خدا را تنها معبود خود انتخاب کند. هنگام تولد با سر به دنیا آمدیم،که سجده اول است و بعد از مرگ(طبق احکام دفن)باسر وارد قبر می شویم،که سجده دوم است.درواقع زندگی فاصله بین دو سجده است. پس ورود انسان از پشت نوزده حرف"بسم الله الرحمن الرحیم" که همان بلوغ 9 و عدد سجده(=72)است.و در زمان از دنیا رفتن هم پشت نوزده حرف "حروف نام مبارک پنج تن(ص)" (همان بلوغ9 و سجده=72)است.

راستی یعنی چه؟! خداوند کریم همه بندگانش را از بلوغ9، در بلوغ9 ،پس از حمل 9 ماه، از مادری که خودش بلوغ 9 و حامل9 است و پدری که جمع شده عوالم 9گانه است،بدنیا می آورد. حال خودش است که باید به عملی با بلوغ 9 برسد. درحالیکه تولدش از ورودی 19 مقام عدد و 19 حروف از اسماء مبارک پنج تن(ص)درواقع چهارده معصوم(ص)است وبیرون رفتنش از ورودی بسم الله الرحمن الرحیم است زیرا کسیکه عملش به تکلیف وحی الهی است این فرصت را می یابد تا قلب به میم شود و بعد از رفتن از ورودی بسم الله جزء شهدا و صالحین و صدیقین باشد و باطهارت به عالم قرب برود. حال اگر برعکس شد؛انسانی که نعمتها را ضایع کرده با منسب از حیوان پست تر "کالانعام بل هم اضلّ" وارد محشر می شود،همانطور که یک حیوان حلال گوشت را اگر پشت بسم الله ذبح کنند حلال می شود و اگر بسم الله نگویند آنرا حرام کرده اندو وجودش میته و به مؤمنین حرام می شود.

نکته دیگر:خداوند کریم با وجود حجت های خود زندگی سالم دنیا و آخرتِ مقبول را عنایت فرمود. چنانچه امیرالمؤمنین علی(ع) در شب نوزدهم ماه رمضان(ماه نهم قمری)در مسجد کوفه(عدد ابجد کوفه=111=الف) سر به سجده گذاشت و فرق مبارکش به دست ابن ملجم ملعون شکافته شد؛سجده اول عالم بوجود ایشان ظهور پیدا کرد. امام حسن(ع)پدر را از سجده بلند فرمود(فاصله بین دو سجده) و امام حسین(ع) در سجده دوم ،بعد ازشهادت سر از سجده برنداشت تا ملعونین سر از بدن مبارکش جدا کردند. اینجا مقام قلب به میم و عالم اربعین و قرب الی الله و تولد واقعی انسانیت و رسیدن به "رزقا حسنا" و "عند ربهم یرزقون" است.

پس تمام زندگی ما پشت امام معصوم(ص) رنگ خدایی می گیرد که ایشان ساجد واقعی هستند و زندگی ما زمان بین دو سجده ی ورودی و خروجی ما(باسر بدنیا می آییم و با سر در قبر می رویم) در دنیاست که باید با مدرک حسن تمام شود. خداوند کریم در سوره مبارکه انعام آیه160می فرماید:"من جاء بالحسنة فله عشر امثالها..." اگر با خود (تاقبر) عمل حسن بیاوری به تو ده،مثل همان می دهم. همانطور که عالم دنیا عاشوراست پس باید به بلوغ 9 یعنی عشر اعمالمان برسیم.انشاءالله

روزی جبراییل(ع) 4لباس خلعت،کفن بهشتی را نزد پیامبر(ص) آورد و هر کفنی را فرمود که برای یک یک خانواده ایشان است:1-پیامبر(ص) 2-امام علی(ع) 3- حضرت زهرا(س) 4- امام حسن(ع). پیامبر(ص) پرسیدند پس برای حسینم(ع) کجاست؟ جبراییل فرمود که امام حسین(ع) نه غسل می خواهد و نه کفن.

خوانندگان عزیز!لازم به تذکر است که لباس شهید کفن او می شود. انسان هرچقدر هم مقامش بالا باشد اگر معمولی بمیرد بدن او را لخت می کنند و غسل می دهند،خلاصه عیب او عیان می شود. اما شهید لباسش آبروست و بدنش هرگز نه در دنیا و نه در آخرت،عریان نمی شود،شب اول قبر ندارد و با اولین قطره خون شهید که بر زمین می ریزد خداوند کریم تمام گناهانش را می آمرزد مگر گناهی که حق الناس باشد.

تمام هدف خلقت پروردگار عالم برای انسان ،همین بلوغ کمال زندگی در دنیاست(سجده دوم حیاتش) که برای عالم آخرت با تمامِ کمالات انسانی و به عالم قرب متولد شود نه بمیرد و تازه در عالم برزخ با هزاران مشکل مواجه شود. همانطور که جنین در شکم مادر اگر به بلوغ 9 به سلامت کامل شده باشد زنده بدنیا می آید و تازه زندگی دنیائیش را شروع می کند؛بدون هیچ مشکلی، انسان مؤمن هم در رحم دنیا باید به بلوغ عمل کامل شود تا به سلامت بلوغ عمل انسانی وارد عالم آخرت شود وبه عالم قرب الهی برود تا هیچ گونه مشکلی نداشته باشد. اگر نوزاد در دنیا ناقص بدنیا بیاید او را در دستگاه و خلاصه تحت درمان قرار می دهند تا کمبودهایش جبران شود، انسان گنهکار که ناقص به عالم برزخ رفته ،خدا داناست که چقدر باید درمان شود و درمانش چیست تا برای قیامت سالم بپا شود(البته آیا سالم می شود و یا به قیامت کشیده می شود و یا به پاک شدن در جهنم؟!)

حال فکر کنیم و ببینیم که چقدر ارزش دارد که در این عمر کوتاه،خود را در تربیت و تأدب و تحمل مشکلات و انجام صحیح فرائض قرار دهیم و با پای خود به قربانگاه معشوق برویم و هر لحظه نفس حیوانی خودمان را قربان نفس انسانی کنیم و پشت سر امام معصوم(ص)شیعه و پیرو شویم تا به کمال انسانی درآن عالم متولد شویم.آنگاه الی یوم القیامه در صحت و سلامت ،بهترین و لذت بخش ترین زندگی انسانی را در جوار رحمت الهی خواهیم داشت.

انشاءالله آقا و سرورمان امام حسین(ع)در دنیا وآخرت شفاعتمان کند.

استثنآت وجود مقدس امام حسین(ع)

 امام حسین(ع) در چند مورد در ولایت وجود مقدسش استثنا است:

1-تولد وجود مقدسش که شش ماه بیشتر در حمل مادر گرامیش نبوده است. (در حالت عادی جنین تا شش ماه اگر بدنیا بیاید نمی ماند) اما خداوند کریم   بوجود ایشان دنیا را در شش روز خلق کرد و فانی می شمارد ولی برای آخرت شیعیان سکوی پرواز به عالم قرب وحاصل اعمال خیر را در دنیا جاودانه فرمود.

2-بعد از 10 روز از تولد برادر بزرگوارش، خانم زهرا(س) حامل حمل امام حسین(ع) شده اند(کتاب منتهی الامال)

3-از بدو تولد ایشان به عدد 10 بدنیا آمد ؛ یک خودش و 9 ذریه در بطنش

4-همانطور که بیان شد شهادتش عالم را قلب به میم کرده و عین نجاست میته ی انسان را به عین طهارت کامل انسانی رسانید.

5-شهادت را یک تولد و احیاء حیات طیب به انسانها بخشید.

6-خون در زمان شهادت پاک شد. 

7-وجود مقدسش نه غسل داشت و نه کفن 

8-تربت پاکش داروی همه دردها شدو خوردنش حلال(در صورتیکه خوردن تمام تربت ها حرام است) 

9-اربعین و حقیقت اربعین بوجود آقا و بطور کامل بوجود خانم زینب(س) و امام سجاد(ع) احیا شد و دائمی گردید و باطن اربعین تا زمان فرج آقا و ظهور حقیقت اربعین، احیا شد. 

10- مدت عزاداری ایشان از همه ی عزاداری ها بیشتر است و مدت 2 ماه رابخود اختصاص داده(60 روز به عدد سین که میزان حروف و قلب قرآن است).   11-سیاه پوشیدن مکروه است ولی برای ایشان رحمت است و ثواب دارد.      12-ماه محرم؛ماه حرام اولین ماه سال قمری است و به دهه ی عاشورا شروع می شود و تمام گنج ده یعنی 4روی 10 را حامل است و بلوغ نُهِ حیات طیب را به همه ی انسانها درس می دهد. در ضمن اینکه با دهه اول ،محبان در خیمه های آقا یعنی در وطن اصلی ساکن می شوند.  

13- امام حسین(ع) حامل 9 ذریه است.    14-وجود مقدسش به عدد ده، گنج عشر را افشا کرده است (در عدد شهید توضیح داده شد)که امام عاشورائیان الی یوم القیامه است و تمام ایام شد عاشورا و تمام زمینها کربلا:

"کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا"

مقام تاسوعا (در مقام سردارامام حسین(ع)؛حضرت عباس)

روز تاسوعا متعلق به آقا ابوالفضل(ع)است در صورتیکه همه می دانیم ایشان علمدار روز عاشورا است و شهادتش قبل از شهادت امام حسین(ع) در روز عاشورا واقع شده است. پس این مقام تاسوعا بلوغ مقام ارزشی وجود مقدس ابوالفضل عباس(ع) است که به درجه ی عرفان حقیقت 9 رسیده است که توانست علمدار عاشورای برادرش امام حسین(ع)شود(که او حامل 9 است) و روز عاشورا،9مقام تسعه را دریافت کرد : 1-علمدار کربلا  2-سپهسالار کربلا  3-باب الحوائج  4-ابوالفضل(ع)  5-سقای عطاشی(سیراب کننده همه ی تشنگان عالم الی یوم القیامه)  6- قمره العشره یعنی ماه (گنج) عشر  7- با وفا  8- صاحب بین الحرمین   9-صدیق . و درجه اش از تمام امام زادگان بالاتر رفت طوری که در حدیث آمده فردای قیامت همه امام زادگان بزرگوار به مقامش غبطه می خورند.

معصومین(ص)مقام صدیق را دارا هستند و یکی از خصوصیاتشان این است که بعد از شهادتشان دست انسانهای معمولی نباید بدن مطهر این عزیزان را لمس کند چنانچه می دانید همیشه معصوم(ص) بدن معصوم(ص) را غسل داده وکفن می کند.حتی برای حضرت زهرا(س)، امام علی(ع)اعمال غسل وکفن و تدفین خانم(س) را انجام دادند. در شب سوم عاشورا امام سجاد(ع)تشریف آوردند در کربلا و بدن پدر بزرگوارش را خود (با شرح هایی که می دانید)در بوریا قرار داد و به خاک سپرد. و در علقمه تشریف فرما شد و فرمود بدن عمویم عباس(ع) را هم باید خودم به خاک سپارم. و بدن مقدس ایشان بطور مستقل در علقمه به خاک سپرده شد و دستهای مبارکش در جاهایی که از بدن مطهرش قطع شده بود به خاک سپرده شد. که امروز در سه جا حضرت ابوالفضل العباس(ع) را زیارت می کنیم: دو جا مقام دستهای ایشان است و یک جا بدن مطهرش( یعنی هر دستش برای خودش علمدار است و هرگز علمش نمی افتد تا روز ظهور امام زمان(عج)؛فرزند نهم امام حسین(ع) که آن روز هم مقام صاحب بین الحرمین دلهاست و علمدار است الی یوم القیامه. عدد ابجد عباس =133وبرابر با عدد ابجد نام مبارک ابا صالح است. او علمدار عاشورایی است که در تمام عمر دنیا،کل یوم عاشورا وکل ارض کربلاست.

خواننده عزیز! عدد9 که سلطان اعداد بود و به صور مختلف توضیح داده شده است پس خوب دقت کن که علمداری که او مقام تسعه ی عاشورا را داراست هرگز علمش به معنای شکست بر زمین نمی افتد و امام عاشورا(امام حسین(ع))که صاحب 9 ذریه است هرگز از امامت عاشورا بیرون نمی رود زیرا تمام فرزندان نورانیش در مقام تسعه ی او جان حقیقت رساننده ی کمال وراثت عاشورا را بعنوان هدایت عظما از جانب پروردگار عالم ،احیا و به کمال هدف و نتیجه ی نهایی می رسانند.

این دو بارگاه، بارگاه نورانی مقامی است که در حال همه ی عاشورائیان و کربلائیان ،باید بدست پر فیض و برکت آقا ابوالفضل العباس(ع)محل ظهور وبروز احیاء حقایق و رساننده ی پیام حق باشد. یعنی کسی که واسطه و باز کننده ی دو حرم است یعنی حرم قلب مردم به حرم مبارک معصوم(ص).

پس هر انسانی در وجودش بین الحرمین هایی دارد که شاید خودش هم نداند. مثل از گوش سر به گوش دل،از چشم سر به چشم دل و از زبان سر به زبان دل اینجا مجرای صدق است که اگر باز شود و باز بماند انسان به مقام یُبصر بها ،یُسمع بها و ینطق بها می رسد.

تمام گرفتاریهای ما این است که این مجرا بخاطر دو رویی ها و نفاقها گرفته است. چشم سر یک چیز می بیند و چشم دل چیز دیگر،گوش دل چیزی می شنود و گوش سر چیز دیگر و ... و این نفاقها باعث شده که اصلاح اعمال و بیان احوالات نزد حکیم الحکما پیش نیاید و گاهی منجر به این کلام الهی می شود: صم بکم عمی فهم لا یفقهون . یا لا یعقلون . پروردگار عالم بر چشم وگوش و زبان دل پرده ای به نام غشاوه می کشد که این حقایق می میرد و انسان درحالیکه زنده ی جسمانی است،حیوانی است ناطق که قلب انسانی او مرده است.خداوند متعال می فرماید:فیمُت=پس بمیر.

حال چشمی که برای امام حسین(ع)با معرفت گریه می کند (از باب خلوص) معلوم است که گوش شنوایی دارد تا دل می سوزد و با اشک احیا می شود و زنده می ماند. اما راه این احیا،بدست بازکننده بین الحرمین دلهاست. زیرا ما لیاقت وصل مستقیم به معصوم(ص) را نداریم. وجود امامزاده؛ابوالفضل العباس(ع)که اذن گیرنده واسطه و گشاینده راه ما گنهکاران به امام معصوممان است. بنابراین هر دلی اگر بخواهد زنده بماند باید از سقای عطاشی ،آب حیات بگیرد و جان خود را به سقایت او سیراب کند تا بتواند به امام زمانش وصل شود . ما روایات زیادی داریم از جمله داستان علی بن مهزیاد(که قبرش در اهواز است )،وقتی به زیارت امام زمان(عج) نائل آمد، نشانه ی خیمه ی آقا در عرفات روضه ی حضرت ابوالفضل(ع) بود تا او امام زمانش را ملاقات کند. امیدوارم آقا لیاقت گشودن بین الحرمین دلهایمان را به مولایمان امام زمان(عج) عنایت فرماید.

بلوغ 9 در وجود حضرت زهرا(س)

وجود مطهر خانم زهرا(س)9 اسم مبارک دارد که هر نام از اسماء اعظم است. 2نام مبارک آسمانی : زهرا(س) ومنصوره(س) ، 7 نام مبارک دیگر زمینی: فاطمه(س)،بتول(س)،صدیقه(س)،محدثه(س)،زکیّه(س)،طاهره(س)وراضیه(س)  می باشد. درکتاب شرح المناقب(ص170)از محی الدین عربی در فصل فضائل حضرت زهرا(س)آمده است: {وعلی الجوهره القدسیه فی تَعیّن الانسیه،صوره النفس الکلیه،جواد العالم العقلیه، بضعه الحقیقه النبویه، مطلع الانوار العلویه، عین عیون الاسرار الفاطمیه الناجیه المنجیه لمحبیها عن النار ثمره الشجره الیقین، سیده نساء العالمین المعروفه بالقدر،المجهوله بالقبر،قره عین الرسول الزهراء البتول علیها الصلوه و السلام}.ترجمه: نیز تحیّات و زاکیات برآن جوهر قدسی باد که با تجرد قدسیّه در هیئت انسیّه عالم بشریت را زینت و تشکیل داده.آن حقیقت طاهره خود صورت نفس کلی و جواد عالم عقلی است که در صورت سِرّیه بضعه ی حقیقت احمدی(ص) و مشرق انوار علوم علوی و سرچشمه ی اسرار مکنونه ی فاطمی است.چنانچه آن حقیقت قادسه در آغاز نزول مقدسات عالم عقلی بوده، در هنگام عودت و صعود نیز خود از ادناس بشریت(چیزهایی که مردم را پست و کوچک می کند)رستگار، و آزاد کننده ی دوستان از آتش ،جوهره ی قدسیه شیرین ثمر شجر معرفت و یقین و سترگ سیده نساء عالمین است که قدر مراتب فضائلش معروف و مثوای جسد عنصریه اش مجهول است نور دیده ی حضرت رسول (ص) به نام نامی و لقب گرامی زهرای بتول علیهاالصلوه و السلام. 

حضرت فاطمه زهرا(س)؛مادر دو عالم و تک دردانه رسول الله(ص)که خداوند سبحان درباره وجود مقدسش سوره کوثر را نازل فرمود:"انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انّ شانئک هو الابتر" .همچنین در کتاب مفاتیح الجنان از آقای قمی(رحمه الله)در زیارت خانم(س)در روز یکشنبه می خوانیم:السلام علیک یا ممتحنه امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک و کنت لما امتحنک به صابره. سلام بر تو که آزمایش کرد تو را پیش از آنکه بیافریندت و بودی بر آنچه آزمایش شدی صبر کننده.

عدد ابجد نام مبارک حوا(س)همانطور که نوشته شد 15 بود و جمع ارقامش 6 می شود.عدد 15 از جمع عدد 1 تا5 حساب می شود،در اصل 5 جمع کننده ی تمام اعداد است و همانطور که می بینید بسته است و تنها عددی است که به شکل دایره نوشته می شود و حرفی که عدد ابجدش 5 است،حرف (ه) می باشد که به صورت گرد یعنی دایره نوشته می شود. وجود مقدس حضرت زهرا(س)جمع کننده دایره ی خلقت می باشد چنانچه در حدیث کسا آمده است:"هم فاطمة و ابوها و بعلها و بنوها" . فاطمه(س) را هم در مرکزیت و هم در احاطه وجودی دایره خلقت قرار داده است که خوانده می شود فاطمه(س)و پدر فاطمه(س) و شوهرفاطمه(س)و فرزندان فاطمه(س)،بقول محی الدین عربی: خانم حوای روحانی است.

عدد ابجد دایره برابر است با عدد ابجد طاهره(س)=220 و جایگاه عددی دایره و طاهره(س) =40 است. همانطور که در درس گنج الف بیان شد،تمام خلقت در باطن طهارت خلق شده و ظهور وبروز دارد (الی یوم القیامه)و همه در دایره ی بندگی اوست،همه در طواف رضای حق غرق هستند. امیدوارم که ما هم با انتخاب صحیح دایره ی زندگیمان در باب طهارت در طواف رضای او به قربانگاه واصل شویم و در این گردش،ظلمات حیوانی وجودمان را جدا و به حقیقت انسانی به قرب او برسیم(انشاء الله). درواقع دایره،حدود اوامر الهی است.باید بگویم حدودالله و برای هر کس واجب الاطاعت است که حدودخدا را نشکند و در تمام عمرحافظ حدود الله باشد.

اما عدد6 از جمع سه عدد ظهور دارد1+2+3=6 وپایه ی تمام اعداد،3 عدد است که اگر درسهای قبل را مطالعه فرمایید متوجه می شوید که همان الف وجود است.عدد ابجد الف=111 یعنی سه تا یک : یکِ اول ،پیامبر(ص)که ایشان حقیقت الف وجود است و مقام ظرف گیرنده گنج الهی را دارد.

یکِ دوم، فاطمه زهرا(س)بضاعت این الِف وجود است که به الف یعنی 1000 خوانده می شود.

یکِ سوم،امیر المؤمنین علی(ع) است که بصورت همزه ناطق،الف شد و تمام حروف را نقطه و صداگذاری فرمود،و او نطق الله است. (درحالیکه همه معصومین(ص)،الف هستند و نورٌواحد و الف وجودند اما بصورت ظاهر وباطن) . پس هر کدام الف، الف،الف می شوند و در ابجد عدد کاملند که میشود 111 که درواقع کل اعداد و طبق مطالب بیان شده در اول درس،کل حروف را دربردارد یعنی هر کدام 3 می شود که با جمع 3 تا 3 عدد 9 ظاهر می شود{9=3(الف=111)+3(الف=111)+3(الف=111)}پس کل حروف واعداد ظهور پیدا می کند. درضمن اینکه اگر 3 تا 3را کنار هم بنویسیم 333 می شود که برابر با عدد ابجد اربعین است که حقیقت طهارت بوجود این عزیزان جاری وساری است. دیگر اینکه درباره وجودهای مبارکشان آیه تطهیر نازل شده است؛آیه 33 سوره مبارکه احزاب:"انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا".

عدد 40 در عربی اربعین می شود و همانطورکه می دانید حقیقت خلقت در باطن 40 (=م) و 4تا10تا یا 4روی 10 ،در تمام هستی ظهور داشت و درواقع حقیقت بهار،حیات و بهشتند(در کتاب گنج الف کاملا توضیح داده شده است). اما عدد ابجد اربعین=333 که جمع ارقامش 9 می شود(9=3+3+3)و اگر در هم ضرب شود 27 می شود(27=3×3×3)و برابر با جایگاه عددی کلمه سجده است که پیامبر(ص)عبدالله خالص است،روز 27 رجب مبعث وجود نورانیش در سن 40 سالگی است. درحقیقت جان اربعین، عالم را تطهیر و در ولایت مطهرین یعنی چهارده نور مقدس است و ثبوت نورانی ظهور حق در دنیا بوجود ولی الله الاعظم چهاردهمین معصوم(ص)اظهار می شود و عالم دنیا از تمام گناهها،رجسها و پلیدیها پاک وتطهیر می شود.

جایگاه عددی اربعین=63 می شود که برابر با سن مبارک پیامبر(ص) و حضرت علی(ع)است. خانم زهرا(س)که مغرب عالم است وجود مبارکش ظرف افول انوار رسالت و ولایت است در جایگاه عددی کلمه مغرب که 63 می شود.

صاحب مغرب وجود  

نماز مغرب متعلق به وجود مقدس خانم فاطمه زهرا(س) است و 3 رکعت می باشد وساعت مغرب مثل عمر پر برکتشان ظاهرا کوتاه (ولی برکتش الی یوم القیامه است) و زود به عشا وصل می شود. عدد ابجد مغرب=1242 است که جمع ارقامش 9 می شود(9=2+4+2+1).{ملکی بنام سخائیل (یا سرفائیل)برائت نامه ای از آتش جهنم به اسم خداوند برای هر نماز مقبول می آورد و برای نماز مغرب ،به اسم "انا الله الجبار" است}.

این یکی از زیباییهای مقام مغرب است که جمع کننده انوار خورشید در ظرف افول خود است که نتیجه ی آن نور قمر آسمان در لیل دنیاست و تمام حکمت باطن آن و گنج عشا در حقیقت آن جلوه گر می شود تا میوه ی کامل صبح راظهور دهد که همان صبح قیامت است(صباح الجنه) ، دراین بلوغ که سحر، گیرنده قدر است و شکافنده ی نور است و ظهور وبروز یوم(روز)

جایگاه عددی مغرب=63 که برابر با سن مبارک پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) می باشد وحکمتش زیاد است زیرا هم برابربا جایگاه عددی اربعین(یعنی 40 است) و هم به همه ی مؤمنین می آموزد که وجود مبارکشان در حقیقت طهارت زندگی مبارکشان به جایگاه غروب رسیده است،اما هر دونور مبارک در ظرف مغرب عالم افول داشتند چنانچه سن هر دو بزرگوار 63 سال است که جمع ارقامش 9 می شود و 2تا 9تامی شود18 که سن مبارک حضرت زهرا(س) است. {سن مبارک پیامبر(ص)=63 و 3+6=9  سن مبارک امام علی(ع)=63 و 3+6=9 __ 9+9=18 =سن مبارک حضرت زهرا(س)(ظرف گیرنده انوار رسالت و ولایت}).

وجود حضرت زهرا(س) در اهل بیت مکرمشان ،یک است زیرا یک خانم و 13 آقا هستند یعنی چهارده نور مقدس(ص) که همه ی بزرگواران نورٌواحدند(1+13=14=جایگاه عددی اُم). ایشان در مقام خلقتی یک است همانطورکه در کلمه نساء معنی کردیم عدد ابجد نسا=111=الف و الف= 1(یک) است. دیگر اینکه در کتاب چهلچراغ(ص31)از کتاب اطیب البیان (ج13-ص225)ازامام عسگری(ع) نقل شده :"نحن حجج الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجة الله علینا" ما همه حجت های خداهستیم بر مردم و مادر ما حجت است برما.

خوب دقت کنید! پس خود خانم(س) اول است و در عالم سرّ ،ایشان مقام دومی ندارد،بنابراین ایشان ام ابیها نام گرفت و ام ائمه،ام انبیا،ام المؤمنین و...همه ی این مقامات حاکی از این است که ایشان ریشه و اول است.

درضمن جمع اعداد 1تا 18 سن مبارک خانم(171=18+17+... +2+1) برابر با171 می شود که 171=عدد ابجد کلمه معانی و جمع ارقامش 9 می شود(1+7+1=9)پس وجود مقدس خانم تماما گنجینه اسرار است و اگر خوب بفهمیم و انشاءالله به خلوص عمل کنیم به ریشه ی طهارت واخلاص دست پیدا می کنیم.

نکته : همانطور که در کلمه نسا خواندیم که میزان و الف وجود و کلمه اش شاخص ولایت ورسالت است .حال اگر حروف نساء را باز کنیم بطوریکه (نس) در یک طرف ،الف(ا) وسط،و همزه بطور بسیط طرف دیگر الف باشد ،جمع هر طرف با الف وسط111 می شود :  نس      ا       ها میم زا ها       

                                                 

                                               110                      110

                                         

                                         110+1=111           110+1=111 

بلوغ 9 احکامی برای خانمها

در خانمها بلوغ ،عدد 9 است(9 سال تمام) یعنی 9 تمام وارد به ده می شود(9روی10)یعنی حقیقت 19 و تکلیف زندگی و حیات نو برای صاحبش زده شده است.عددابجدنوزده=72=سجده است پس در این سن، یک دخترخانم به بلوغی رسیده است که وارد حقیقت سجده بعنوان بلوغ بندگی می شود. ولی سن تکلیف آقایان، 15 سال تمام است 15=6+9 .

میزان در اسم زن (اسم خانم(س))

عدد ابجد کلمه زن=57 که برابر با3تا 19 تاست. زبر وبینه اش هم باهم برابر است{زن=زا+نون__(ز(7)=زبر،ا(1)=بینه)+(ن(50)=زبر،ون(56)=بینه)__ زبر7+50=57،بینه1+56=57} پس جمع زبر و بینه اسم زن 114 می شود که برابر است با تعداد سوره های قرآن و خانم زهرا(س) کوثرعالم وکل قرآن است.

جایگاه انسان کامل و بلوغ خلقت در حقیقت 9 و عالم قرب در جایگاه عددی اول=19 که برابر با واحد=جایگاه عددی نُه و نوزده=72=سجده و 2+7=9 است.

اسراری از نام مبارک فاطمه(س) و قلّه عالم

عددابجد نام مبارک فاطمه(س)=135=عددابجد قله. درواقع قله ی عالم امکان در کثرات خلقت همان نام مبارک واحد پروردگارعالم به عدد 19 است که ظهور عددی وحروفی را جلوه می دهد(19 حرف بسم الله الرحمن الرحیم و 19 حرف اسامی پنج تن (ص)).درواقع عدد ابجد نوزده =72=سجده شد که عالم در سجده بندگی ظهور پیدا کرد و خود عدد19 جایگاه عددی نُه بود که عالم در بلوغ 9 خلق شده است و حقیقت آن در ظرف قله عالم که عدد ابجد قله=135است برابر با نام مبارک فاطمه(س) که او اُم و قله و ظرف امتحان شده ی خلقت پروردگار عالم است و خود به عدد یک؛ام ابیها و... ظهور دارد.

پس درواقع قله ی اسرار ظهوری خلقت به عدد 9 درس زیبایی دارد. در خلقت نوری خانم زهرا(س) خواندیم که ایشان کسی بود که قبل از خلقت همه اسرار ظرف آفرینش وجودش امتحان شد و خداوند جل جلاله فرمود ما او را صابره یافتیم و قبول شد ، پس خداوند در آیه یک سوره مبارکه نساءمی فرماید:همه ی مخلوقات را از یک نفس واحد خلق کردیم و درواقع کلمه نسا همان الف وجود شد که تمام حروف و اعداد در بطن او ظهور پیدا کردند، پس همه در بلوغ نُه هستند .بنابراین بلوغ 9 همان تسخیر همه ی اعداد و حروف است که در انطباق قرار می گیرد و اگر امام عسگری(ع) می فرماید ما معصومین حجت های خدا بر مردم هستیم و مادر ما حجت بر ماست،شاید این ظهور باطن است.

خانم در عالم دنیا 9 سال در منزل رسالت است و 9 سال در منزل ولایت و منزل نورانیش مهبط وحی و نزول آیات و مختلف الملائکه یعنی محل رفت وآمد ملائکه مقرب است. بعد از پیامبر(ص)جبراییل بر او نازل می شد و احادیث قدسی را به خانم(س)می فرمود و حضرت علی(ع)احادیث را می نوشت. او کسی است که وی را ام الائمه،ام ابیها و... نام نهاده اند.

جابجایی ارقام 135 (عدد ابجد نام مبارک فاطمه(س))

در قسمتهای قبل ذکر شد که در اسماء مبارک چهارده معصوم(ص)نام خانم تنها اسمی است که جمع ارقامش 9 می شود؛فاطمه(س)=135 که 5+3+1=9 .

حال در صورت جابجایی ارقام 135 ،5 عدد دیگر به ما می دهد که واضح است جمع ارقام آنها هم 9 می شود. برای مثال: 1-153که برابراست با عدد ابجد جلابیبهنّ (با نون مشدد). در آیه 59 سوره مبارکه احزاب،جلابیبهنّ به معنی چادر آمده است و درواقع همان عدد ابجد نام مبارک فاطمه(س) است که ارقامش جابجا شده و در جمع 9 می شود. پس بلوغ عبادی یک خانم شیعه،چادر واقعی یعنی حجاب اوست. عدد ابجدکلمه حجاب=14 است و در قرآن کریم در 14 آیه مبارک برای خانمها بصور مختلف امر به حجاب آمده است.

عدد 14 درحقیقت جایگاه عددی حرف(ن)است که نون پشت تمام حروف الفبا کار می کند و به همه ی کلمات معنی وجان واقعی می دهد. یک مادر پاک دامن و عالمه می تواند دنیایی را با تاثیرات معنوی خود تکان دهد چنانچه امام خمینی فرمود:مادر با یک دست گهواره را تکان می دهد و با یک دست دنیا را تکان می دهد. درواقع آن نون ساکن وجود اوست که پشت حروف عمل خودش و فرزندانش معنی ومفهوم انسانیت را می تواند بروز وظهور دهد. دیگر اینکه عدد 14 همان گنج 4روی 10 و حقیقت اسرار خلقت است که پشت حجاب عالم دنیا ،راه رسیدن به قرب را نمایان می سازد.

نکته دیگر اینکه در دنیا هر دانه ای اگر بخواهد سبز شود باید در حجاب خاک قرار بگیرد یا در تاریکی تا برای کسب نور یا آب کم کم راه خروج از ظلمات به سمت نور راپیداکند و مفلح شود. خداوند کریم انسان را که اشرف مخلوقاتش است در حجاب پیچیده در دنیا خلق فرمود،یعنی انسانیت او در ظلمات حیوانیت نهفته است و باید تلاش کند با انوار رسولان و معصومین(ص)،تحت تربیت الهی و با پیروی وشیعه شدن به امامان معصوم(ص) خود را از ظلمات نفس حیوانی به نفوس انسانی که قابلیت رفتن به قرب الهی را دارد برساند. حجاب ظاهر هم برای آقایان و هم برای خانمها در سوره مبارکه نور آمده است: "قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم..."(30) "و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و ..."(31). که همه برای رسیدن به رشد حقیقی و کمال معنویت انسانی است تا در این حجاب به بلوغ نُهِ عمل بتوانیم با شاخه و برگ و میوه ی انسانی در عالم قرب به مقام "عند ربهم یرزقون" برسیم. انشاءالله

بنابراین تمام زحمات ما که البته همه رحمت است اولا شناخت حجاب ،ثانیا برداشتن حجاب از چهره قلبی خودمان،ثالثا زیارت روی زیبای چهاردهمین نور ولایت و امامت حضرت مهدی(عج) که برای امتحان ما در پس حجاب است در حالیکه برای او هیچ حجابی وجود ندارد "اللهم ارنا الطلعة الرشیدة و الغرة الحمیده". این است هدف "سلام هی مطلع الفجر" رسیدن به محل طلوع فجر صبح صادق. انشاءالله  

پس جلابیبهنّ=153 و3+5+1=9 که باطن خود را بخوبی افشا می کند که حجاب واقعی برای خانمها همان باطن 9 است و تمام اعمال یک خانم را تحت الشعاع عمل به آن قرار می دهد و برداشتن این حجاب،کمال عمل خالصانه را برای آخرت از دست می دهد و بصورت بدن بدون پوست که چگونه زشت وبلااستفاده و درحال عذاب است،زندگی بدون لذت و پر عذاب آخرت را برای خودش فراهم می آورد. پس باید در این حروف واعداد مقدس خوب بیندیشیم!

بلوغ هر خانمی به عدد 9سال تمام است و هر خانمی خود حامل فرزندانی است که 9 ماه در بطن او به کمال بلوغ نوزادی و تولد می رسند. پس زن،درحقیقتِ کمال خلق شده و از او اجتماع و انسانیت به کمال می رسد. چنانچه پیامبر(ص) می فرماید:بهشت زیر پای مادران است.       

نکته: سن مبارک خانم فاطمه(س) هم اسرارش همان 9 است. جمع ارقام 18 برابر9 می شود (اگر در عدد 1تا 9 ضرب شود،درنهایت جواب همه به عدد 9 می رسد). 18=جایگاه عددی حرف(ص) و اسرار بلوغ منازل عالم دنیاست.

اگر عدد 153 =جلابیبهنّ(چادر) را بر9 تقسیم کنیم می شود 17 برابر با رکعات نماز در شبانه روز. شاید این یکی از اسراری است که خانمها در نماز باید چادر و حجاب کامل داشته باشند(چه نامحرم باشد و چه نباشد).

2- 351=عدد ابجد قرآن که 1+5+3=9 یعنی بلوغ کامل تمام کتب آسمانی (حتی تمام کتابهای دیگر) درآن جمع است و باطن کتاب مبارک قرآن محیط بر تمام عوالم هستی از ظاهر تا باطن است و به کلام خالق یکتا آیه 59سوره مبارکه انعام: "و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البرّ و البحرو ..." .

ما انسانهای معمولی نمی توانیم با قرآن جمع شویم چون همجنس آن نیستیم. (قرآن حقیقت وجود انسان کامل است) اما باید درآیات و کلام مبارک الهی ضرب شویم یعنی به اوامر خدای مهربان گردن نهیم و نفس حیوانی را قربان کنیم تا به عمل خالصانه قیمت بگیریم(بها و قیمت آن رضوان الهی است).

اگر عدد ابجد قرآن(351) را بر 9 تقسیم کنیم39 می شود که برابر با جایگاه سین(میزان همه ی حروف) است و قرآن میزان کننده ی عالم هستی و بلوغ رساننده کمالات انسانی به عالم اعلاعلیین است.

3- 315=عدد ابجد عمره. حج چه واجب وچه مستحب را عمره می گویند(عمره تمتع و عمره مفرده). عمره مؤنث است،آخر حج به دو رکعت نماز و طواف نساء تمام می شود.5+3+1=9 که همان عرفه و رسیدن به کمال است. (هِ)آخر عمره یعنی باید تمام حج حلقه شود (حلقه بندگی و بلوغ 9) و این حلقه نورانی به گردن حاجی بیفتد که تمام عمر ازحج خارج نشود(الی یوم القیامه)

4- 513= عدد ابجد نام مبارک رقیه(س).رقیه یعنی تیتر،عنوان و رقیه(س)تیترِکربلا شد او تمام اسرار و ظلمها را(از کربلا تاشام) با گریه و سخن گفتن با سرمطهر پدرش افشا نمود و در کنار خطبه های امام سجاد(ع)و خانم زینب کبری(س)پرده از چهره سیاه یزیدیان برداشت.

همانگونه که به خاطر قد خمیده و صورت سیلی خورده وپهلوی شکسته و... ایشان را زهرای 3 ساله می نامند در عدد ابجد نام مبارکش هم،برابر ارقام نام مبارک خانم فاطمه(س) است.

ازطرفی 513= تام سجده= یا منشی السحاب (از اسماءالحسنی خداوند متعال)، یعنی: (سجده تمام که از این بلوغ بالاتر نداریم که شامل وجودمقدس خانم فاطمه(س) است) و (کسی که انشاء می کند به ابر که نزولات به چه صورتی و در کجا به دنیا بیاید که در باطن اسم مبارک فاطمه(س)است که خود،جانِ آب است).

5- 531=عدد ابجد کلمه تاسع (در عربی یعنی 9) است. این عدد فاعل تسع است و عوالم نُه گانه و ظهور معنایی را به نمایش می گذارد(عزیزان بدانند که فارسی باطن عربی است) و حقیقت و اسرار ملکوتی عدد 9 را کاملا هویدا می کند. اگر عدد 531 را بر 9 تقسیم کنیم 59 می شود که برابر با عدد ابجد نام مبارک مهدی(ص) است یعنی نهمین ذریه ی نورانی امام حسین(ع)که خود آقا حامل9ذریه متولد شده بود. همانطورکه در قسمت اسماء مبارک معصومین(ص) بیان شد اسم مبارک حضرت مهدی(عج)(=59) وقتی در عدد یک تا 9 ضرب می شود قسمت آخر به 531 می رسد که برابر تاسع است. حال اگر ارقام 59 را باهم جمع کنیم 14 می شود یعنی این باطن همه ی چهارده معصوم(ص)است و درضمن آقا چهاردهمین معصوم(ص) روی زمین است و اگر 1 و4 را جمع کنیم 5 می شود یعنی بسته شدن حلقه 14 معصوم(ص)،اوست که با لقب ابوالقاسم و نام مبارک(م.ح.م.د)(ص) می آید. اما حکومت امام زمان (عج) به عدد 9 ،بلوغ تمام حقیقت حکومت ظاهری و باطنی از عالم سرّ تا اسفل السافلین دنیا و رساندن به هدف نهایی پروردگار عالم از ظهور اسرار و خلقت گنج وجودیش و همه اهداف پیامبران(ع)و اوصیاء آنها و صدیقین و اولیاء وشهدا و تمامی معصومین(ص) است. حقیقت حکومت نور بدون ظلمت ،انسانیت بدون حیوانیت در عالم سایه گستر می شود. و خداوند اعلا مرتبه تمام گنج های خلقتش را از دل کوهها ،دریاها،معادن و نزولات آسمانی بیرون می ریزد و تمام علوم را درآن زمان به عدد 9 بلوغ گنج عالم در اختیار آقا قرار می دهد و تمام جن و انس به تواضع در مقابلش سر تعظیم فرود می آورند و شاید همان بهشتی که حضرت آدم(ع)در آن بدنیا آمده بود دوباره برای فرزندانش محل پذیرایی می شود اما این بار با ظهور امام زمان(عج)و حقیقت سرّگنج ولایت در عدد نُه و جان جایگاه نوزده (به تمام معانی)

آدم(ع)وجود مبارکش جمع کننده ی تمام اسرار نُه گانه عالم بود و او ظرف اسماء الحسنی عالم شد و خداوند بی همتا او را گنجینه ی معارف و اسماء خود قرار داد و آدم(ع)بدون کم وکاست همه را برای ذریه هایش پدری کرد و زحمت کشید و به ارث گذاشت. و هر پیامبر بزرگواری به نوعی این زحمات را به هدف نزدیک و نزدیکتر کردند تا حالا که تمام عوالم نُه گانه خود را بوجود آقا و سرورمان عرضه می کنند که او نُه عالم وجود است و همه بر او ساجدند و او نهمین فرزند امام حسین(ع) است(قبلا توضیحات کامل داده شده است) .

امیدوارم ما در این گنج ظهور ،از یاران باوفای آقایمان باشیم البته یار آقا هم باید به بلوغ فهم و شعور ،ایمان وعملِ 9 رسیده باشد. پس اگر خداوند کریم به حکمت آدم(ع) را از بهشت به دنیا (لیل) آورد،لباسهای بهشتی را از او و خانم حوا(س)گرفت تا خود با تلاش مایحتاج دنیا وآخرت را تهیه کنند که دنیا باطن آخرت است و با عمل صالح بتوانند همه را هدایت کنند که هر کس خود باید بهشت را خلق کند و باید ریاضت بکشد تا معماهای آخرت خود را با راهنمایی معصوم(ص) حل کند و خود را به جایگاه ظهوری بهشتِ خود برساند و از ظلمات خارج شده و به نور مهدویت واصل شود.

خداوند اعلا مرتبه در آیه 111 سوره مبارکه توبه می فرماید:" ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بانّ لهم الجنة... ". در همین آیه مبارکه آمده است که این وعده در کتب آسمانی تورات و انجیل هم آمده است که من بهترین مشتری برای شما هستم برای اموال و انفس شما به قیمت بهشت. (درحالیکه همه ی نعمتها را خود،به ما داده است) و بهشت یعنی رسیدن به بلوغ نه ِعمل و بهشت جای مخلصان ،مؤمنان و طاهران واقعی است. پس بوجود مولایمان این هدف در دنیا ظهور پیدا می کند و وعده ی پروردگار عالم محقق می شود .(اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنا من انصاره و اعوانه و الذابین عنه والمستشهدین بین یدیه).

عالم سرّ و حقیقت عالم یعنی 4 روی 10 همه نور است. پس بلوغ ولایت آقا این است که آن نور در دنیا به کمال ظهور و به بلوغ حکومت نورانیت و خروج ظلمات محقق می شود وحتی افرادی که به نام یار آقا هستندیعنی 313 نفر، چون عددابجد سیصدوسیزده به حروف=256 که برابر عددابجد نور است می شود و تولد وجود مقدس آقا سال 256 هجری که برابر نور است می باشد و عدد ابجد نام مادر بزرگوارش نرجس(س)=313 می شود که همان برابر نور است. و حکومت وجود مقدسش زهرایی است در کتاب چلچراغ(ص32) به استناد از صفحه 180 جلد53 کتاب بحار الانوار ، حضرت ولی عصر(عج) می فرماید:"فی ابنة رسول الله (ص) لی اسوة حسنة". خیلی کلام پر مغز و پر معنایی است ،آقا نمی فرماید مادر ما بلکه می فرماید دختر رسول الله (ص) برای من اسوه یعنی الگوی حسنه است. معنا فرمودند که حکومت من زهرایی است زیرا نام مبارک زهرا (س) یعنی نورانی و درخشنده و از یک معنای دیگر خانم(س) بود که حقیقت نُه بود. پس حکومت آقا هم نُه است .آقا می فرماید در زمان ظهور ، حق مادر نورانی خود را از دشمنانش می گیرد .

گنج اعداد وحروف تا شکفته شدن تمام گنج هستی یعنی به تمام اسرار (از عالم سرّ تا به عالم سفل)همه ظاهر می شود. پس شیعیان آخر الزمان هم مقامشان 9 است زیرا سیدِ امت رسول الله(ص)هستند چون امام زمان(عج) معصوم چهاردهم و امام دوازدهم هستند.

اللهم کن لولیک الفرج الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی ابائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا و ناصرا و دلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا

    منبع: سایت لب الالباب(عذرا شفایی)

خواندن 1636 دفعه

نظر دادن

تماس با ما

اصفهان، شهرک امیریه، خیابان هفتم، فرعی سوم، پلاک 7

03137800803 - 09131649893 - 09131036850

03137800803

 

 آپاراتسروشتلگرامinsta1

logo-samandehi