ورود

عضویت
Search - K2 Improved Search Plugin by Offlajn
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
مکان شما:صفحه اصلی»معاد شناسی»قیامت»مقالات

مقالات

بسم الله الرحمن الرحیم

«فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین » ای پیغمبر منتظر آن روز باش که آسمان دود روشنی را بیاورد. مقصود این است که فضای آسمان پر از دود بشود [دخان آیه 10]. راجع به اینکه قرآن در این آیه چه می خواهد بگوید، مفسرین دو سه جور نظر داده اند. یکی اینکه گفته اند این [آیه] اشاره به یک حادثه واقع شده در زمان پیغمبر اکرم است، یعنی در آن زمان که آیه آمد واقع نشده بود ولی بعد واقع شد، چون نوشته اند پیغمبر اکرم یک بار نفرین فرمود به قریش که اذیت می کردند، فرمود: «اللهم اجعل سنیهم کسنی یوسف » (1) خدایا قحطی ای مانند قحطی سوف برای اینها بفرست. سرزمین مکه هم که سرزمین ضعیفی است;

مقدمه:

یکی از وقایع روز قیامت نفخ صور است که در آیات به آن اشاره شده است اما راجع به اینکه چند بار «نفخ صور» انجام می پذیرد نظریات مختلفی است که در این مقاله، این موضوع بررسی شده است.

"و نفخ فی الصور فصعق من فی السموات و من فی الأرض الا من شاء الله..."

ظاهر آنچه در کلام خدای تعالی در معنای نفخ صور آمده این است که این نفخه دو بار صورت می گیرد، یک بار برای اینکه همه جانداران با هم بمیرند، و یک بار هم برای اینکه همه مردگان زنده شوند.و این معنا از روایات وارده از ائمه اهل بیت (ع)، و بعضی از روایات وارده از طرق اهل سنت از رسول خدا (ص) برمی آید، هر چند که بعضی دیگر از روایات اهل سنت خالی از ابهام نیست و همین جهت باعث شده که بعضی (1) از علمای اهل سنت، این نظریه را اختیار کنند که: نفخه صور در سه نوبت صورت می گیرد: اول برای میراندن.دوم برای زنده کردن و بعث.و سوم برای فزع و صعقه.و بعضی (2)

در روز قیامت نامه هایی که بیانگر اعمال ماست، به دست ما داده می شود، نامه اعمال نیکوکاران به دست راستشان، و بدکاران به دست چپشان، مؤمنان صالح از مشاهده نامه اعمال خود خوشحال و مسرور می شوند، و بدکاران شدیدا نگران و ناراحت، همان گونه که قرآن مجید می فرماید: «فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤا کتابیه×انی ظننت انی ملاق حسابیه×فهو فی عیشة راضیة×...و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، اما آن کس که نامه اعمالش را به دست راستش داده اند (از شادی) صدا می زند که (ای اهل محشر!) نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید!من یقین داشتم که به حساب اعمالم می رسم!و او در یک زندگی رضایتبخش خواهد بود-ولی کسی که نامه اعمالش را به دست چپش داده اند می گوید:ای کاش نامه اعمالم را به من نمی دادند!» (1)

اکنون که سخن به اینجا رسید، خوب است درباره نامه اعمال نیز مطالبی را بدانیم.

گفته شد پس از حضور در محکمه و گواهی شهود، قاضی محکمه طبق معیار و میزان محاسبه حکم قطعی دادگاه را صادر می فرماید.

محتوا و نحوه ارائه پرونده عمل، بازگو کننده وضع فرد، در آن عرصه است. محتوای نامه عمل آنگونه واضح و روشن است که فرد به خوبی میتواند درباره خود حکم نماید.در قرآن کریم ضمن آیات متعددی به پرونده اعمال و نحوه تشکیل آن و سپس آوردن انسانها به محکمه و سرانجام حکم، اشاره رفته است مثلا در سوره اسراء آیه 13 و 14 می خوانیم.

در متون اسلامی سخن از میزان یا ترازوی عمل فراوان به میان آمده است.

بعضی فکر می کنند ترازوئی به همین شکل که در این جهان می بینیم در کار است، لذا این زحمت را به دوش خود انداخته اند که پیدا کنند چه چیز در این ترازو وزن می شود.

1 خود افراد؟

2 نامه های اعمال وزن دارند و توزین می شوند؟

3 اعمال تجسم یافته وزن دارند!

همه اینها به خاطر آن است که میزان و وزن را به همان مفهوم عادی آن که در زندگی روزانه با آن سرو کار داریم تفسیر کرده اند.

"و الوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون...بایاتنا یظلمون"

این دو آیه خبر می دهد از میزانی که عمل بندگان با آن سنجیده می شود یا خود بندگان را از جهت عمل وزن می کند، از آیات دیگری نیز این معنا که مراد از وزن، حساب اعمال است استفاده می شود، مانند آیه"و نضع الموازین القسط لیوم القیامة...و کفی بنا حاسبین" (1)

و از آن روشن تر آیه"یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره" (2) است، که عمل را ذکر کرده و سنگینی را به آن نسبت داده است.و کوتاه سخن اینکه منظور از"وزن"سنگینی اعمال است، نه صاحبان اعمال.آیه مورد بحث اثبات می کند که برای نیک و بد اعمال وزنی هست، لیکن از آیه "اولئک الذین کفروا بایات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا" (3)

خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد

این مجموعه یک برگ سبز و پرارزش از جنگل همیشه سبز قرآن است .
تأثيرات زلزله روی موجودات زنده تأثيرات زلزله روی موجودات زنده

« مـردم! رهنمودهای آفریدگار خود را بکار بگيريد که لرزش روز رستاخيز لرزشی بی سابقه است ـ روزیکه با آن مواجه شويد: هر شير دهنده در حال شير دهی شيرخوار خود را رها می کند وهر ماده بارداری وضع حمل میکند ، و مردم را مست می بينی در حاليکه مست نيستند بلکه مجازات خـدا طولانی است». حج 1-2
نکات آيه:
1ـ زلزله باعث وضع حمل می شود،انسان را مست می کند ، باعث رها نمودن شيردهی می شود:

موجهای صوتی با تناوب ضعيف ، با تواتر و تناوب ضعيف تر از شنوائی بشر (مادون صوت) با 7 ـ 15 نوسان در هر ثانيه ، بيش از آنچه شنيده شوند احساس می شوند و روی موجودات زنده تأثير می گذارند. نمونه اين نوع تواتر و تناوبِ صوتی زلزله ها هستند. زلزله در صورت شديد بودن و طول کشيدن از جمله همين تأثيراتی که در آيه بيان شده را روی انسان می گذارند. کسيکه در حال شيردادن به نوزاد است شير دهی نوزاد را رها می کند. کسيکه باردار است وضع حمل می کند. و انسان گيج و منگ میشود يا به توصيف قـرآن "مست" بنظر می رسد.
2ـ روز رستاخیز با زلزله بی سابقه همراه خواهد بود:

بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها (1) و اخرجت الارض اثقالها(2) و قال الانسان ما لها (3) یومئذ تحدث اخبارها (4) بان ربک اوحی لها (5) یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم(6) فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره (7) و من یعمل مثقال ذرة شرا یره (8)

ترجمه آیات

به نام خداوند رحمان و رحیم.وقتی که زمین آن زلزله مخصوصش را آغاز می کند(1).

و زمین آنچه از مردگان(و یا معادن)که در شکم دارد بیرون می ریزد(2).

و انسانها از در تعجب می پرسند: زمین را چه شده است(3).

در آن روز زمین اخبار و اسرار خود را شرح می دهد(4).

رستاخیز دادگاه عظیمی است که همه بدون استثناء در برابر آن حاضر و محاکمه می شوند، ولی همانطور که گفته ایم اساسا الفاظ ما از روز نخست برای زندگی روزانه ما «ابداع» شده است لذا به محض اینکه از دایره زندگی روز مره گام بیرون بگذاریم، حرف زدن برای ما جدا مشکل می شود، چون الفاظی برای بیان مفاهیمی که با آن سرو کار پیدا می کنیم نمی یابیم!مخصوصا در مورد زندگی در جهان دیگر، جهانی که همه چیز آن تقریبا با این جهان متفاوت است، جهانی که در سطحی بسیار بالاتر از این جهان، و زندگی ملالت بارش، قرار دارد.

1 معنی جزا چیست؟

در پاسخ این سؤال به عنوان مقدمه باید گفت که هیچ مجتمعی از مجتمعات بشری خالی از وظائف اجتماعی ای که افراد آن موظف به احترام به آن باشند نیست، چون اصولا تشکیل جامعه برای هماهنگ کردن مردم و ایجاد توافق بین اعمال ایشان و نزدیک کردن آنان به یکدیگر است، برای این است که همه با هم مؤتلف و مجتمع شده، و بوسیله آثاری که در ائتلاف و اجتماع است احتیاجات هر یک از افراد به مقدار استحقاق و به نسبت عمل و سعیشان برآورده می گردد.و این وظائف از آنجائی که اختیاری است و افراد نسبت به انجام و ترک آن مختارند و چون اصولا وظیفه و تکلیف از اراده و عمل ایشان سلب حریت می کند، لذا در خود آن وظائف ضامن اجرائی نیست، و چنان نیست که حتی افراد لا قید و راحت طلب هم از آن تخلف نورزند، از جهت همین نقصی که در تکلیف و وظیفه بود بشر اجتماعی چاره ای جز این ندید که این نقص را جبران نموده با ضمیمه کردن چیز دیگری بنیه آنرا تقویت نماید، و آن این بود که کیفرهائی ناگوار برای مخالفت با آن وظائف و تخلف از آن تکالیف جعل نموده ضمیمه آن سازد تا کراهت از آن کیفرها و ترس از ضرر آن، متخلفین را مجبور به تسلیم و انجام تکلیف سازد.

صفحه1 از4

تماس با ما

اصفهان، شهرک امیریه، خیابان هفتم، فرعی سوم، پلاک 7

03137800803 - 09131649893 - 09131036850

03137800803

 

 آپاراتسروشتلگرامinsta1

logo-samandehi