ورود

عضویت
Search - K2 Improved Search Plugin by Offlajn
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها
مکان شما:صفحه اصلی»معاد شناسی»جهنم»احادیث»احادیث و روایات پیرامون جهنم

احادیث و روایات پیرامون جهنم

این مورد را ارزیابی کنید
(7 رای‌ها)

امام باقر عليه السلام فرمود: در جهنم كوهى است كه «صعداء» ناميده مى‏شود و در صعداء دره‏اى است كه «سقر» ناميده مى‏شود و در سقر چاهى است كه «هبهب» ناميده مى‏شود و هر گاه سر اين چاه برداشته شود از شدت حرارتش اهل آتش به ضجه و زارى در مى‏آيند و اين است منزل جباران و سركشان.

جهاد النفس وسائل الشيعة-ترجمه صحت     ص:  274    

 حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و اله به ابى ذر فرمود: اى ابا ذر دنيا زندان مؤمن است و گورستان جايگاه ايمنى او و بهشت جايش باشد ولى دنيا بهشت كافر است و قبر مجازات‏ و عذابش و جهنم‏ آرامگاهش باشد

ارشاد القلوب-ترجمه رضايى    ج‏1   ص:  45    

حضرت حسن بن على عليه السّلام فرموده كه: همانا خداى تعالى غل و زنجيرها را در گردن اهل جهنم قرار نداده كه آنان را عاجز و ناتوان كند بلكه براى اين است كه هر گاه شعله آتش خاموش گردد آنان را در ته جهنم اندازد

ارشاد القلوب-ترجمه رضايى    ج‏1   ص:  90    

رسول خدا فرمود: اشك ريختن از ترس خدا آتش خشم خدا را خاموش ميكند

ارشاد القلوب-ترجمه رضايى    ج‏1   ص:  233    

حضرت صادق عليه السّلام فرمود روزى رسول خدا نشسته بود ناگاه جبرئيل فرود آمد پس رسول خدا فرمود: اى برادر جبرئيل چرا ترا غمگين و افسرده خاطر مى‏بينم؟ عرضكرد چرا چنين نباشم امروز مناقيح جهنم را برداشتند حضرت فرمود: مناقيح جهنم چيست؟ عرض كرد كه خدا فرمانداد آتش را برافروختند هزار سال تا اينكه سفيد شد بعد از آن هزار سال تافتند تا سياه شد پس آن آتش سياه است و تاريك است بعضى از آن تاريك‏تر از بعض ديگر. اگر يك حلقه از زنجيرهائى كه درازى آن هفتاد ذراع است بر فراز كوههاى عالم گذارده شود مسلم از گرمى آن زنجير آب خواهد شد و اگر قطره‏اى از آبهاى زقوم و ضريع جهنم‏ در آبهاى اهل دنيا ريخته شود تمام اهل دنيا از بويش بميرند.

ارشاد القلوب-ترجمه رضايى    ج‏1   ص:  255    

پيغمبر فرمود: مرد روز قيامت مى‏آيد نگاه بنامه‏ى عملش‏ ميكند اثرى از كارهاى نيك خود را در آن نامه نمى‏بيند سپس عرض ميكند كجاست كارهاى شايسته‏ى من كه در دنيا انجام دادم پاسخ داده مى‏شود تو غيبت مردم را كردى بجاى غيبت‏هايت ثواب‏هاى تو در نامه عمل كسانى كه غيبت آنها را كردى نوشته شد. و خداوند بموسى بن عمران وحى فرستاد كه هر كس بميرد ولى از غيبت‏هائى كه كرده توبه نمايد او آخرين فرديست كه وارد بهشت شود و آن كس كه بميرد و اصرار بغيبت كردن داشته باشد پس او اول كسى است كه وارد جهنم‏ گردد و روايت شده كه همانا كسى كه او را غيبت كنند نصف گناهانش را مى‏آمرزم. و نيز روايت شده كه روز قيامت نامه‏ى عمل مرد را بدستش ميدهند پس در آن ثوابهائى مى‏بيند كه نمى‏شناسد باو گفته مى‏شود اين ثوابها در مقابل غيبت‏هائيست كه مردم از تو كرده‏اند

ارشاد القلوب-ترجمه رضايى    ج‏1   ص: 278    

رسول خدا فرمود در جهنم‏ واديى است كه اهل جهنم‏ روزى هفتاد مرتبه از آن استغاثه ميكنند و در اين وادى خانه‏اى از آتش است و درين خانه چاهى از آتش و در آن چاه تابوتى از آتش و در آن تابوت مارى است كه داراى هزار نيش است و هر نيشى يك هزار ذراع است انس بن مالك گفت عرضكردم يا رسول اللَّه اين عذاب براى كى ميباشد فرمود براى شرابخوارى كه از اهل قرآن است و براى بى‏نماز.

 ارشاد القلوب-ترجمه رضايى    ج‏1  ص:  411    

 

از حضرت رسول روايت شده كه فرمود جبرئيل بر من نازل شد اما رنگش تغيير كرده بود سپس گفتم اى جبرئيل چرا رنگت پريده گفت بر دوزخ گذشتم واديى در جهنم‏ ديدم كه ميجوشيد از مالك پرسيدم اين وادى جاى كيست؟ گفت براى سه طايفه است آنان كه به شرابخوارى ادامه ميدهند، آنان كه خوراك و غذا را احتكار ميكنند «1»، آنان كه زن و مرد را بطور حرام بيكديگر ميرسانند

ارشاد القلوب-ترجمه رضايى   ج‏1  ص:  413  

 

رسول خدا فرمود يك زن صالحه‏ى شايسته بهتر است از يك هزار مرد ناصالح و هر زنى هفت روز همسرش را خدمت كند خدا هفت در جهنم را بروى او به بندد و هشت در بهشت را برويش باز كند از هر درى كه بخواهد وارد بهشت شود. و فرمود هر مرديكه همسرش را بيگناه و تقصير بزند من روز قيامت دشمن اويم زنهايتان را مزنيد هر كس بى‏تقصير آنان را بزند معصيت خدا و رسولش را كرده‏

ارشاد القلوب-ترجمه رضايى   ج‏1  ص:  413  

رسول خدا فرمود در جهنم‏ وادى است براى متكبران و خودستايان كه نام آن وادى سقر است بخداى تعالى از گرمى خود شكايت كرد و از خدا خواست كه نفسى بكشد پس بامر خدا نفسى كشيد كه تمام جهنم‏ را سوخت‏

ارشاد القلوب-ترجمه رضايى    ج‏1  ص:  419    

رسول خدا فرمود هر كس كه همسايه‏اش را آزار دهد خدا بوى بهشت را بر او حرام فرمايد و جايش جهنم‏ باشد بد جايى است دوزخ و هر كس حق همسايه‏اش را ضايع كند از شيعيان ما نيست‏

ارشاد القلوب-ترجمه رضايى    ج‏1   ص:   448    

پيغمبر فرمود: دخترم از اين جهت فاطمه نام نهاده شده است، كه خداوند سبحان او و دوستانش را از آتش جهنم‏ رهائى بخشيده است و پيغمبر دخترش را بتول نام‏گذارى كرده بودند.

زندگانى چهارده معصوم عليهم السلام    متن 222   

سلمان فارسى گويد: پيغمبر فرمود: حسنين دو فرزند من هستند هر كس آنان را دوست بدارد مانند اين است كه مرا دوست داشته باشد و هر كس مرا دوست داشته باشد خداوند را دوست داشته و كسانى كه خدا را دوست داشته باشد به بهشت داخل خواهند شد، و كسانى كه بغض آنان را در دل داشته باشد مرا دشمن داشته و كسانى كه دشمن من باشند خداوند دشمن آنها است، و دشمنان خداوند برو در جهنم‏ افكنده خواهند شد

زندگانى چهارده معصوم عليهم السلام    متن 315    ص : 311

 

كسى كه زيباييهاى زنى را براى مردى بگويد و آن مرد شيفته او شده و با او گناهى انجام دهد، از دنيا نمى‏رود مگر اين كه خداوند بر او خشم مى‏گيرد. و كسى كه خداوند بر او خشم بگيرد، آسمانهاى هفتگانه و زمينهاى هفتگانه نيز بر او خشم مى‏گيرند و گناهى همانند گناه آن مرد خواهد داشت. عرض كردند: اى رسول خدا! اگر آنان توبه كرده و اصلاح شوند، چطور؟ فرمودند: خدا توبه آن زن و مرد را قبول مى‏كند، ولى توبه كسى را كه باعث اين گناه شده است، قبول نمى‏كند.

 ثواب الاعمال-ترجمه بندرريگى     ص:   615    

و كسى كه چشمانش را از نگاه حرام به زنى پر كند، خداوند در روز قيامت چشمانش را با ميخهايى آتشين و آتش پر مى‏نمايد و تا زمانى كه خداوند بين مردم حكم مى‏نمايد، بدين حالت خواهد بود. آنگاه دستور مى‏رسد كه او را به جهنم ببريد. و كسى كه براى ريا و خودنمايى غذايى بدهد، خداى متعال از چرك آلوده به خون جهنم‏ به او خواهد داد و اين غذا را در شكم او تبديل به آتش مى‏نمايد. و به همين حال خواهد بود تا خداوند بين مردم حكم نمايد.و كسى كه با زن شوهردارى مرتكب گناه شود، از فرج آن دو آن‏قدر چرك آلوده به خون بيرون مى‏آيد كه دره‏اى بطول راه پانصد سال بوجود مى‏آيد و جهنميان از بدبويى آن دو اذيت مى‏شوند و عذاب آن دو از سخت‏ترين عذابهاى مردم خواهد بود. و خداوند عزّ و جلّ از زنى كه چشم خود را از غير شوهر يا محرم خود پر كند، بشدت خشمگين مى‏گردد. و بدون ترديد اگر چنين كند، خداوند تمام كارهاى نيك او را از بين مى‏برد. و اگر در بستر غير شوهرش بخوابد، به عهده خداى متعال است كه پس از عذاب نمودن او در قبرش، با آتش او را بسوزاند.

ثواب الاعمال-ترجمه بندرريگى     ص:   615    

كسى كه براى عيب‏جويى از برادرش و افشاى عيب او گام بردارد، با اولين قدمى كه برمى‏دارد، وارد جهنم‏ شده و خداوند عيب او را براى مردم فاش مى‏سازد.

ثواب الاعمال-ترجمه بندرريگى    ص: 619    

هنگامى كه خداوند با موسى سخن مى‏گفت، موسى عرض كرد: خداوندا، پاداش كسى كه از ترس تو اشك بريزد چيست؟ خطاب آمد: اى موسى، من روى او را از حرارت آتش جهنم حفظ مى‏كنم و در روز رسوايى بزرگ، او را از هر ترسى ايمن مى‏دارم‏

الجواهر السنية-كليات حديث قدسى      ص: 152  

امام رضا (ع) فرمود كه پيامبر خدا (ص) فرموده: اهل بيت من به مانند كشتى نوح مى‏باشند. هر كس بر كشتى نشيند نجات يافته و هر كس از اين كشتى روى بر گرداند در آتش جهنم‏ افتاد

صحيفة الرضا عليه السلام-ترجمه حجازى     ص:  75    

على (عليه السلام) روايت كرده كه فرمود: رسول خدا فرمود: وقتى در روز قيامت خلايق اولين و آخرين جمع مى‏شوند و صراط بر روى جهنم‏ نصب مى‏شود، احدى نمى‏تواند از آن عبور كند مگر آنكه برائتى از تو داشته باشد، يعنى در دنيا داراى ولايت تو بوده باشد

الطرائف-ترجمه داود الهامى      ص: 195    

رسول خدا فرمودند: اى ابا ذر! بپرهيز از دورى كردن و قهر نمودن با برادر مؤمن خود، زيرا با دورى و قهر از برادر مسلمان، عملى پذيرفته نگردد؛ اى ابا ذر! باز ميدارم ترا از دورى برادر مسلمان، و اگر ناچار شدى از دورى نمودن و قهر كردن از برادر دينى خود پس سه روز تمام از او دورى مكن، زيرا هر كس بميرد در بين اين سه روز در حالى كه از برادر دينى خود دورى و قهر نموده باشد آتش جهنم‏ براى او سزاوارتر است‏

طرائف الحكم يا اندرزهاى ممتاز    ترجمه‏ج‏1  ص: 245    

خواندن 3818 دفعه

نظر دادن

تماس با ما

اصفهان، شهرک امیریه، خیابان هفتم، فرعی سوم، پلاک 7

03137800803 - 09131649893 - 09131036850

03137800803

 

 آپاراتسروشتلگرامinsta1

logo-samandehi