09131036850 - 03137800803 - 09131649893 آپاراتسروشتلگراماینستاگرام

نقد بهائیت

بررسی مستند و مصوّر از تاریخچه فرقه بهائیت و ادعاهای سران این فرقه و رابطه عمیق این فرقه با کشورهای استعماری بویژه رژیم صهیونیستی و حمایت های صریح رهبران این فرقه از اسرائیل و...

baAHA

آدرس: اصفهان - شهرک امیریه - خیابان هفتم - فرعی سوم - پلاک 7

تلفن: 03137800803 - 09131649893 - 09131036850

ارسال پیامک: 10003020110110

ایمیل: info@falaghsoft.ir

helph1

logo-samandehi